förutse

förutser
förutsåg
förutsett
Verb

Synonymer till förutse

Hur böjs ordet förutse på svenska?

Presens: förutser
Preteritum: förutsåg
Supinum: förutsett

Hur används ordet förutse

 • "Kanske ytterligare någon eller några som vi inte kan förutse nu."
 • "Ingen kunde förutse det, säger Magnussen."
 • "Allt kan hända, det är ett instabilt element som är svårt att parera eller förutse hur man ska hantera."
 • "Hans jobb är att försöka förutse det oväntade när folkmängden i Karlshamn kommer att öka till det dubbla de närmaste dagarna."
 • "– Om jag jämför med tidigare fall när det varit såhär, så är det väldigt svårt att förutse vad som händer nu."
 • "– Man har kanske inte kunnat förutse hur det ska bli."
 • "Men IVO som har tittat på ärendet och bedömer att vårdpersonalen inte kunde förutse det inträffade."
 • "Och att larmsamtalen till sambon skulle leda till det enorma pådraget menar hon att hon inte kunde förutse, och att det därför inte borde dömas ut något straff."
 • "– Det har uppstått problem som vi inte kunnat förutse och som inte upptäcktes i tester."
 • "Det går inte att förutse var alla händelser ska hända, det går inte, säger Mats Berggren."
 • "– Sjukfrånvaron har stigit i år och jag tror att det framför allt har att göra med att corona har gjort att vi inte kan förutse allt."
 • "Att inte kunna förutse och planera från timme till timme är ju stressande."
 • "– Det här gick inte att kunna förutse av personal och det finns heller inga garantier för att det inte kan hända igen, säger chefläkare Thomas Troëng"

Rim på förutse

Vad betyder förutse inom klärvoajans ?

på förhand räkna ut

Relaterat till förutse

försiktighet

varning

antagande

förutseende

framtid

förväntan

planmässighet

uppmärksamhet

sannolikhet

sannolikhet

förberedelse

förstånd

förutbestämmelse

Diskussion om ordet förutse

 • - 2011-10-11

  expect

förutseende

Adverb

Översättningar

Hur används ordet förutseende

 • "Men femklövern var förutseende och överraskade församlingen genom att rösta fram Vänsterpartiets budget som motförslag till sitt eget."
 • "Man måste nog vara förutseende inför nästa uppgång och branschen behöver själv ta större ansvar för att behålla personal och utbilda dem."
 • "Smyckena hade de förutseende nog gömt undan."
 • "Kanske borde vi varit förutseende och satt Rob Halford med en motorcykel på omslaget."
 • "- Jag tror att det är vanligare i dag att man är förutseende och säkerställer att man kan klara driften om något skulle hända, säger han till TT."
 • "– Vi en stabil ekonomi, vi har varit förutseende och ekonomiska under många år så vi går inte under."
 • "Det handlar om till exempel om att vi som konsumenter skulle vara perfekt förutseende."
 • "– Hon är duktig att tänka själv, förutseende och förstår vad hon ska göra."
 • "Dessutom har bilindustrin, som går på sparlåga nu grund av halvledarbristen, kanske inte varit förutseende nog, säger Mikael Östling."
 • "Det är en metod som fungerar bra och gör att fastighetsägaren kan vara mer förutseende med temperaturen, säger Per Forsling."

Möjliga synonymer till förutseende

Diskussion om ordet förutseende

förutseende

förutseendet
(-)(-)
Substantiv [t]

Hur används ordet förutseende

 • "Men femklövern var förutseende och överraskade församlingen genom att rösta fram Vänsterpartiets budget som motförslag till sitt eget."
 • "Man måste nog vara förutseende inför nästa uppgång och branschen behöver själv ta större ansvar för att behålla personal och utbilda dem."
 • "Smyckena hade de förutseende nog gömt undan."
 • "Kanske borde vi varit förutseende och satt Rob Halford med en motorcykel på omslaget."
 • "- Jag tror att det är vanligare i dag att man är förutseende och säkerställer att man kan klara driften om något skulle hända, säger han till TT."
 • "– Vi en stabil ekonomi, vi har varit förutseende och ekonomiska under många år så vi går inte under."
 • "Det handlar om till exempel om att vi som konsumenter skulle vara perfekt förutseende."
 • "– Hon är duktig att tänka själv, förutseende och förstår vad hon ska göra."
 • "Dessutom har bilindustrin, som går på sparlåga nu grund av halvledarbristen, kanske inte varit förutseende nog, säger Mikael Östling."
 • "Det är en metod som fungerar bra och gör att fastighetsägaren kan vara mer förutseende med temperaturen, säger Per Forsling."

Möjliga synonymer till förutseende

Relaterat till förutseende

försiktighet

omsorg

uppmärksamhet

sannolikhet

förväntan

förutseende

framtid

förutbestämmelse

förberedelse

varning

förstånd

skydd

planmässighet

Diskussion om ordet förutseende

förutseende

Adjektiv

Hur används ordet förutseende

 • "Men femklövern var förutseende och överraskade församlingen genom att rösta fram Vänsterpartiets budget som motförslag till sitt eget."
 • "Man måste nog vara förutseende inför nästa uppgång och branschen behöver själv ta större ansvar för att behålla personal och utbilda dem."
 • "Smyckena hade de förutseende nog gömt undan."
 • "Kanske borde vi varit förutseende och satt Rob Halford med en motorcykel på omslaget."
 • "- Jag tror att det är vanligare i dag att man är förutseende och säkerställer att man kan klara driften om något skulle hända, säger han till TT."
 • "– Vi en stabil ekonomi, vi har varit förutseende och ekonomiska under många år så vi går inte under."
 • "Det handlar om till exempel om att vi som konsumenter skulle vara perfekt förutseende."
 • "– Hon är duktig att tänka själv, förutseende och förstår vad hon ska göra."
 • "Dessutom har bilindustrin, som går på sparlåga nu grund av halvledarbristen, kanske inte varit förutseende nog, säger Mikael Östling."
 • "Det är en metod som fungerar bra och gör att fastighetsägaren kan vara mer förutseende med temperaturen, säger Per Forsling."

Diskussion om ordet förutseende