sansad

Adjektiv

Översättningar

Synonymer till sansad

Hur används ordet sansad

 • "Vi har en sansad artistbudget, i nivå med fjolårets."
 • "– Jag har hela tiden haft för avsikt att avvakta vad förbundets utredning kommer fram till, även om mina förhoppningar på en rättvis, sansad och balanserad bild inte är jättehöga, säger han."
 • "Nu anmäler hon vården och kräver en mer ” sansad syn ” på det digitaliserade samhället."
 • "Han var en duktig skidåkare och en lugn och sansad person, som dog alldeles för tidigt."
 • "Peterson var glad men sansad efter segern."
 • "Under samtalet i fordonet sa en av männen, enligt utredningsrapporten, ” att han aldrig någonsin gjort en fluga förnär ” och att han ” är en lugn och sansad kille ”, varpå den andre svarade ” du höll ju i kniven ”."
 • "Jag har också familj och man har ju ansvar för varandra också så tillsammans så tror jag vi kommer att ha en ganska sansad bedömning för vad man gör och inte gör, säger Stefan Åsberg."
 • "Han har en lugn och sansad ton, medan jag kan vara mer burdus."
 • "Det gäller att det byggs i en lagom sansad takt."
 • "Lugn och sansad."

Vad betyder sansad inom musik ?

behärskad, lugn

Relaterat till sansad

sinnesstämning

kallblodighet

ödmjukhet

eftertanke

sannolikhet

förnuft

känsla

vett

känslolöshet

måttfullhet

förstånd

fredsslut

Diskussion om ordet sansad

sansad

Adjektiv

Hur används ordet sansad

 • "Vi har en sansad artistbudget, i nivå med fjolårets."
 • "– Jag har hela tiden haft för avsikt att avvakta vad förbundets utredning kommer fram till, även om mina förhoppningar på en rättvis, sansad och balanserad bild inte är jättehöga, säger han."
 • "Nu anmäler hon vården och kräver en mer ” sansad syn ” på det digitaliserade samhället."
 • "Han var en duktig skidåkare och en lugn och sansad person, som dog alldeles för tidigt."
 • "Peterson var glad men sansad efter segern."
 • "Under samtalet i fordonet sa en av männen, enligt utredningsrapporten, ” att han aldrig någonsin gjort en fluga förnär ” och att han ” är en lugn och sansad kille ”, varpå den andre svarade ” du höll ju i kniven ”."
 • "Jag har också familj och man har ju ansvar för varandra också så tillsammans så tror jag vi kommer att ha en ganska sansad bedömning för vad man gör och inte gör, säger Stefan Åsberg."
 • "Han har en lugn och sansad ton, medan jag kan vara mer burdus."
 • "Det gäller att det byggs i en lagom sansad takt."
 • "Lugn och sansad."

Vad betyder sansad inom generell ?

behärskad, lugn

Möjliga synonymer till sansad

Diskussion om ordet sansad