pacifistisk

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet pacifistisk

  • "Hon såg att Pippifiguren fick en nästan katarsis-aktig verkan på barnen som ju saknade en pacifistisk förebild."
  • "De förkastar rikedom och makt och följer en pacifistisk filosofi."
  • "Hallyday backas också upp av Frankrikes armékör, trots att Charlie Hebdo i sin satir har hållit en pacifistisk och antimilitärisk linje."
  • "Lagen är uttalat pacifistisk och anses av många konservativa japaner vara förödmjukande."

Diskussion om ordet pacifistisk