samfälld

Adjektiv

Översättningar

Synonymer till samfälld

Hur används ordet samfälld

  • "Under första halvåret av myndigheternas arbete gjordes en enda stor samfälld insats."
  • "Det ger en samfälld bild av att det skärs överallt."
  • "Det kan ses som en samfälld demonstration mot de två stora."
  • "- Vi har nära kontakt med svenska myndigheter som är experter på området och det här är en samfälld bedömning."
  • "Hördes inte en samfälld suck av lättnad från dessa maktcentrum?"
  • "Det kommer att krävas en samfälld aktion, säger Johansson."

Vad betyder samfälld inom musik ?

som utföres/delas/ägs e.d. av flera parter tillsammans; ej delad

Möjliga synonymer till samfälld

Diskussion om ordet samfälld