kollegial

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet kollegial

  • "Men vi har haft en enorm kollegial insats, säger hon."
  • "Ett exempel är Myers-Briggs, som är ett av världens största arbetspsykologiska test, och som beskrivs av STP:s granskare som en kollegial sällskapslek."
  • "Nu ska kollegial granskning och kontinuerlig kontroll införas."
  • "Den kommer att göras genom en så kallad kollegial granskning, vilket innebär att man tar hjälp av motsvarande kompetensområde i andra regioner."
  • "Även i repetitionsarbetet var han en sann brobyggare – lika varm, kollegial och vänlig mot såväl påklädare och assistenter, som regissör och konstnärlig ledning."
  • "– Det är en fråga som angår publiken, men det är också en kollegial protest, säger hon."
  • "– Han var väldigt kollegial och noga med att ha allting klart innan tagningarna, så att alla visste vad vi skulle göra, vilket var väldigt skönt."
  • "– Ett exempel på kompentensutveckling är att kollegial samverkan och kollegialt lärande ska prioriteras."
  • "Man tycker att man är kollegial mot sina bilistkompisar, när man i själva verket räddar och skyddar riktiga brottslingar som borde åka fast."
  • "Hygienombuden bland omvårdnadspersonalen ska genom kollegial stöttning hjälpa till att påminna om hygienen."

Vad betyder kollegial inom generell ?

kamratlig; som hör samman med ett kollegium; ''kollegialt beslut'': beslut genom omröstning av vissa ämbetsmän (och inte av chefen ensam)

Diskussion om ordet kollegial