samhällelig

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet samhällelig

 • "Vi har ju en samhällelig skyldighet att ställa upp på de lagar vi beslutar om, säger Ulf Stridsberg."
 • "Och det är en samhällelig rättighet och skyldighet att rösta, säger Birgitta Liljeqvist, aktiv i Falun i nomineringsgruppen ” Samling för kyrkan ”."
 • "Det finns 686 biosfärområden i världen där syftet är att friska ekosystem ska bana väg för hållbar samhällelig utveckling."
 • "Kammarrätten anger i sina skäl att frågan är ” av hög samhällelig aktualitet ” och därför inte kan fattas i ett utskott."
 • "– Vad jag kan konstatera är att oavsett vad bakgrunden till det här är så är det en samhällelig skyldighet att de människor som ägnar sig åt det här grips och lagförs."
 • "– Det gäller dels en samhällelig markering av brottens allvar och en upprättelse för brottsoffren, säger Adam Marttinen, rättspolitisk talesperson."
 • "– På kort sikt är det viktigt att poliserna har tillräckliga resurser, samhällelig närvaro i utsatta områden, att man skär av nyrekrykeringen, att det finns en snabb lagföring, att det finns avhopparprogram och en väl fungerande kriminalvård."
 • "Mannens våldsutövande bottnar i en samhällelig vrångbild om hur män ska vara."
 • "Väldigt få dramatiker lyckas som hon skapa bruksteater med samhällelig nerv och samtidigt locka fram så varma skratt, säger Anna Takanen, konstnärlig ledare på Göteborgs stadsteater, till GP."
 • "” Djalaie har visat hur närheten till läsarna kan resultera i journalistik som blir en positiv kraft i en samhällelig förändring ”, lyder Svenska PEN:s motivering."

Vad betyder samhällelig inom allmänt ?

åsyftande ett samhälle

Möjliga synonymer till samhällelig

Diskussion om ordet samhällelig

 • - 2010-09-03

  societal

 • - 2010-12-21

  samhällelig