samtliga

Adjektiv

Hur används ordet samtliga

 • "På E22 utanför Karlshamn hade en kollision inträffat och sammanlagt var sex personer inblandade, samtliga hade tagit sig ur bilarna."
 • "Nästan samtliga är män och åldrarna 20-45 år."
 • "Ytterligare fyra hästar inspekterades och samtliga var i behov av hovvård."
 • "Förhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna har strandat i samtliga Blekingekommuner."
 • "I dag meddelade Migrationsverket att de kommer att avveckla samtliga direktupphandlade asylboenden under våren."
 • "Under våren har kommundirektören fört diskussioner med samtliga partier om fastighetsförsäljning."
 • "Samtidigt har utlåningen på samtliga bibliotek i Blekinge län mellan 2009 till 2012 minskat med 92.848 färre utlån."
 • "Nu ska det göras bullermätningar på samtliga förskolor i Ronneby kommun."
 • "Och det är Michaela Lindblad som ligger bakom samtliga medaljer."
 • "– Jag vill förtydliga att vid samtliga tillfällen har mina målsäganden varit underåriga barn, säger hon, i samband med skadeståndsyrkandet."

Diskussion om ordet samtliga

samtliga

(-)(-)(-)
Substantiv

Översättningar

Engelska

Hur används ordet samtliga

 • "På E22 utanför Karlshamn hade en kollision inträffat och sammanlagt var sex personer inblandade, samtliga hade tagit sig ur bilarna."
 • "Nästan samtliga är män och åldrarna 20-45 år."
 • "Ytterligare fyra hästar inspekterades och samtliga var i behov av hovvård."
 • "Förhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna har strandat i samtliga Blekingekommuner."
 • "I dag meddelade Migrationsverket att de kommer att avveckla samtliga direktupphandlade asylboenden under våren."
 • "Under våren har kommundirektören fört diskussioner med samtliga partier om fastighetsförsäljning."
 • "Samtidigt har utlåningen på samtliga bibliotek i Blekinge län mellan 2009 till 2012 minskat med 92.848 färre utlån."
 • "Nu ska det göras bullermätningar på samtliga förskolor i Ronneby kommun."
 • "Och det är Michaela Lindblad som ligger bakom samtliga medaljer."
 • "– Jag vill förtydliga att vid samtliga tillfällen har mina målsäganden varit underåriga barn, säger hon, i samband med skadeståndsyrkandet."

Möjliga synonymer till samtliga

Diskussion om ordet samtliga

samtlig

Adjektiv

Översättningar

Engelska

Hur används ordet samtlig

 • "Undersköterskan krävde så kallade basplaceringar för samtlig personal inom hemtjänst och särskilda boenden."
 • "Kommunen skriver att samtlig personal inom aktuell verksamhet fått information om att tvångs- och begränsningsåtgarder inte får förekomma."
 • "Det påverkar samtlig trafik mellan Stockholm – Arlanda / Uppsala C och vidare, i båda riktningar."
 • "Industriföretaget Leax i Falun tvingades nyligen permittera samtlig personal."
 • "Som följd av den pågående coronapandemin har tidningen under den senaste tiden haft vikande annonsintäkter och under fredagen kom beskedet att samtlig personal nu korttidspermitteras och går ned till 80 procent arbetstid."
 • "När medieanalysföretaget Retriever nu sammanställt vad samtlig svensk press skrivit om så visar det sig att Calle Halfvarsson fick en pallplats."
 • "På måndagen samlade kommunen samtlig personal inom skolan för att informera om satsningen."
 • "” I heldygnsvården ser vi att det verkar vara problematiskt att få till en struktur där samtlig personals observationer tas tillvara på ett strukturerat sätt."
 • "Det påverkar samtlig trafik mellan Stockholm – Arlanda C / Uppsala C / Gävle / Falun / Sundsvall i båda riktningar."
 • "” Det känns angeläget att Anstalten Gävle samt Häktet Gävle tydliggör vad ett bevakningsuppdrag innebär, för samtlig personal som kan tänkas ingå i en transportbesättning. ”, skriver säkerhetsexperten."

Vad betyder samtlig inom generell ?

alla, all eller allt

Möjliga synonymer till samtlig

Diskussion om ordet samtlig