hel

[heːl]
Adverb

Översättningar

Hur uttalas ordet hel?

[heːl]

Hur används ordet hel

 • "I hela landet fick anställda stanna i genomsnitt 6,5 dagar på grund av sjukdom eller vård av sjukt barn, vilket är en hel dag mer än under 2011."
 • "– Kanske finns det en hel del fynd, säger rektorn Asta Lundgren."
 • "Tanken är att det ska vara båtplatser längs alla stränder, stora grönområden och en hel del bostäder och butiker på Hattholmen."
 • "Man har därvid kommit fram till att mannen i själva verket frågat barnen om vägen och att barnen därefter ” kryddat på ” berättelsen en hel del."
 • "- Vi kommer att tappa en hel del av vårlammen, men hur mycket är för tidigt att säga."
 • "Nästan en hel avdelning finns nu på sjukhuset i Karlshamn, med patienter som väntar på att få komma iväg."
 • "I förrådet fanns en hel del skidutrustning och en relativt ny snöskoter."
 • "Det är en stor publik som betalat för nästan meningslösa matcher en hel säsong, säger Morgan Olsson, KHK-supporter."
 • "– Det är en hel vecka kvar."
 • "Nästan en hel avdelning av färdigbehandlade patienter på sjukhuset i Karlshamn väntar på att få plats på något av kommunens korttidsboenden."

Vad betyder hel inom generell ?

som omfattar alla delar, odelad; full

Diskussion om ordet hel

hel

[heːl]
Determinant

Översättningar

Engelska

Hur uttalas ordet hel?

[heːl]

Hur används ordet hel

 • "I hela landet fick anställda stanna i genomsnitt 6,5 dagar på grund av sjukdom eller vård av sjukt barn, vilket är en hel dag mer än under 2011."
 • "– Kanske finns det en hel del fynd, säger rektorn Asta Lundgren."
 • "Tanken är att det ska vara båtplatser längs alla stränder, stora grönområden och en hel del bostäder och butiker på Hattholmen."
 • "Man har därvid kommit fram till att mannen i själva verket frågat barnen om vägen och att barnen därefter ” kryddat på ” berättelsen en hel del."
 • "- Vi kommer att tappa en hel del av vårlammen, men hur mycket är för tidigt att säga."
 • "Nästan en hel avdelning finns nu på sjukhuset i Karlshamn, med patienter som väntar på att få komma iväg."
 • "I förrådet fanns en hel del skidutrustning och en relativt ny snöskoter."
 • "Det är en stor publik som betalat för nästan meningslösa matcher en hel säsong, säger Morgan Olsson, KHK-supporter."
 • "– Det är en hel vecka kvar."
 • "Nästan en hel avdelning av färdigbehandlade patienter på sjukhuset i Karlshamn väntar på att få plats på något av kommunens korttidsboenden."

Vad betyder hel inom generell ?

som omfattar alla delar, odelad; full

Diskussion om ordet hel

hel

[heːl]
Adjektiv

Hur uttalas ordet hel?

[heːl]

Hur används ordet hel

 • "Under 1998 års förhandlingar om reformen av den gemensamma organisationen av marknaden för olivolja1 konstaterade rådet och Europaparlamentet en hel rad sammanhängande problem av relativt teknisk art, som i olika grad handlar om att framhålla olivoljans kvalitet. eur-lex.europa.eu"
 • "I hela landet fick anställda stanna i genomsnitt 6,5 dagar på grund av sjukdom eller vård av sjukt barn, vilket är en hel dag mer än under 2011."
 • "– Kanske finns det en hel del fynd, säger rektorn Asta Lundgren."
 • "Tanken är att det ska vara båtplatser längs alla stränder, stora grönområden och en hel del bostäder och butiker på Hattholmen."
 • "Man har därvid kommit fram till att mannen i själva verket frågat barnen om vägen och att barnen därefter ” kryddat på ” berättelsen en hel del."
 • "- Vi kommer att tappa en hel del av vårlammen, men hur mycket är för tidigt att säga."
 • "Nästan en hel avdelning finns nu på sjukhuset i Karlshamn, med patienter som väntar på att få komma iväg."
 • "I förrådet fanns en hel del skidutrustning och en relativt ny snöskoter."
 • "Det är en stor publik som betalat för nästan meningslösa matcher en hel säsong, säger Morgan Olsson, KHK-supporter."
 • "– Det är en hel vecka kvar."
 • "Nästan en hel avdelning av färdigbehandlade patienter på sjukhuset i Karlshamn väntar på att få plats på något av kommunens korttidsboenden."

Diskussion om ordet hel

hel

[heːl]
(-)(-)(-)
Substantiv

Hur uttalas ordet hel?

[heːl]

Hur används ordet hel

 • "I hela landet fick anställda stanna i genomsnitt 6,5 dagar på grund av sjukdom eller vård av sjukt barn, vilket är en hel dag mer än under 2011."
 • "– Kanske finns det en hel del fynd, säger rektorn Asta Lundgren."
 • "Tanken är att det ska vara båtplatser längs alla stränder, stora grönområden och en hel del bostäder och butiker på Hattholmen."
 • "Man har därvid kommit fram till att mannen i själva verket frågat barnen om vägen och att barnen därefter ” kryddat på ” berättelsen en hel del."
 • "- Vi kommer att tappa en hel del av vårlammen, men hur mycket är för tidigt att säga."
 • "Nästan en hel avdelning finns nu på sjukhuset i Karlshamn, med patienter som väntar på att få komma iväg."
 • "I förrådet fanns en hel del skidutrustning och en relativt ny snöskoter."
 • "Det är en stor publik som betalat för nästan meningslösa matcher en hel säsong, säger Morgan Olsson, KHK-supporter."
 • "– Det är en hel vecka kvar."
 • "Nästan en hel avdelning av färdigbehandlade patienter på sjukhuset i Karlshamn väntar på att få plats på något av kommunens korttidsboenden."

Vad betyder hel inom generell ?

som omfattar alla delar, odelad; full

Relaterat till hel

vapen

Diskussion om ordet hel

Hel

Namn

Hur används ordet Hel

 • "He didn't want to go to hell when he died"

Ordet Hel har 2 betydelser

 • Inom generell
 • Inom vardagligt
generell
vardagligt

Vad betyder Hel inom generell ?

goddess of the dead and queen of the underworld

Synonymer till Hel (inom generell)

Ordet Hel inom vardagligt

(in various religions) the world of the dead

Synonymer till Hel (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till Hel (inom vardagligt)

Diskussion om ordet Hel

 • - 2011-01-17

  Hel = Hole