stock

stocken
stockar
stockarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till stock

Fotograf: Wikipedia

Hur böjs ordet stock på svenska?

Obestämd singular: stock
Bestämd singular: stocken
Obestämd plural: stockar
Bestämd plural: stockarna

Hur används ordet stock

 • "Enligt polisen fick mannen en stock över sig när han lastade sin lastbil."
 • "– Det blir ett dymoln när man vänder en stock som legat i vattnet i 500 år."
 • "En lastbilschaufför som skulle lossa sin last på Mörrums bruk i natt fick en stock på foten."
 • "Det finns lämningar kvar – och Ragnar har även sparat en stock med ett inristat datum från det gamla huset."
 • "Kommer du själv spara en stock?"
 • "Drunkningstillbud i Varpan var flytande stock"
 • "Räddningstjänsten kunde meddela att det hela rörde sig om en stock som låg och flöt."
 • "En ensam person som arbetade vid en klyv klämdes fast under en stock."
 • "32-åring klämd av stock"
 • "Enligt polisens utredning skulle mannen ta bort en stock som hade fastnat vid sågverkets inmatning, en kollega bröt då strömmen men inte hydrauliken så 32-åringen klämdes själv fast när stocken lossnade."

Ordet stock har 4 betydelser

 • Inom teknik
 • Inom skogsbruk
 • Inom skogsbruk
 • Inom generell
teknik
skogsbruk
skogsbruk
generell

Vad betyder stock inom teknik ?

vid tryckning

Översättningar (inom teknik)

Engelska

Synonymer till stock (inom teknik)

Möjliga synonymer till stock (inom teknik)

Relaterat till stock (inom teknik)

vapen

växt

storlek

Ordet stock inom skogsbruk

Översättningar (inom skogsbruk)

Engelska
 • log  [ skogsbruk ]

Synonymer till stock (inom skogsbruk)

Möjliga synonymer till stock (inom skogsbruk)

Ordet stock inom skogsbruk

Översättningar (inom skogsbruk)

Synonymer till stock (inom skogsbruk)

Möjliga synonymer till stock (inom skogsbruk)

Ordet stock inom generell

Diskussion om ordet stock

 • - 2011-10-24

  rutin

stock

Adjektiv

Synonymer till stock (inom generell)

Hur används ordet stock

 • "a stock answer"

Vad betyder stock inom generell, generell, generell ?

routine

Möjliga synonymer till stock

Diskussion om ordet stock

stock

stocks
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet stock

 • "stock prices"
 • "the value of his stocks doubled during the past year"
 • "he owns a controlling share of the company's stock"
 • "She made gravy with a base of beef stock"
 • "the rifle had been fitted with a special stock"
 • "they will cut round stock to 1-inch diameter"
 • "he grabbed the cue by the stock"

Ordet stock har 13 betydelser

 • Inom aktier
 • Inom skogsbruk
 • Inom mat
 • Inom ekonomi
 • Inom juridik
 • Inom handel
 • Inom jordbruk
 • Inom medicin
 • Inom generell
 • Inom teater
 • Inom ekonomi
 • Inom botanik
 • Inom botanik
aktier
skogsbruk
mat
ekonomi
juridik
handel
jordbruk
medicin
generell
teater
ekonomi
botanik
botanik

Ordet stock inom aktier

Översättningar (inom aktier)

Svenska

Synonymer till stock (inom aktier)

Möjliga synonymer till stock (inom aktier)

Ordet stock inom skogsbruk

persistent thickened stem of a herbaceous perennial plant

Översättningar (inom skogsbruk)

Svenska
 • stam  [ skogsbruk ]

Synonymer till stock (inom skogsbruk)

Möjliga synonymer till stock (inom skogsbruk)

Ordet stock inom mat

Översättningar (inom mat)

Svenska

Synonymer till stock (inom mat)

Möjliga synonymer till stock (inom mat)

Ordet stock inom ekonomi

the capital raised by a corporation through the issue of shares entitling holders to partial ownership

Översättningar (inom ekonomi)

Svenska

Synonymer till stock (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till stock (inom ekonomi)

Ordet stock inom juridik

the merchandise that a shop has on hand

Översättningar (inom juridik)

Svenska

Synonymer till stock (inom juridik)

Möjliga synonymer till stock (inom juridik)

Ordet stock inom handel

Översättningar (inom handel)

Synonymer till stock (inom handel)

Ordet stock inom jordbruk

Översättningar (inom jordbruk)

Svenska

Synonymer till stock (inom jordbruk)

Möjliga synonymer till stock (inom jordbruk)

Ordet stock inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Möjliga synonymer till stock (inom medicin)

Ordet stock inom generell

the handle of a handgun or the butt end of a rifle or shotgun or part of the support of a machine gun or artillery gun

the handle end of some implements or tools

Översättningar (inom generell)

Synonymer till stock (inom generell)

Möjliga synonymer till stock (inom generell)

Ordet stock inom teater

Synonymer till stock (inom teater)

Möjliga synonymer till stock (inom teater)

Ordet stock inom ekonomi

wood used in the construction of something

Översättningar (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till stock (inom ekonomi)

Ordet stock inom botanik

any of various ornamental flowering plants of the genus Malcolmia

Översättningar (inom botanik)

Svenska

Synonymer till stock (inom botanik)

Möjliga synonymer till stock (inom botanik)

Ordet stock inom botanik

a plant or stem onto which a graft is made; especially a plant grown specifically to provide the root part of grafted plants any of several Old World plants cultivated for their brightly colored flowers

Diskussion om ordet stock

stock

stock
stocked
stocked
Verb

Synonymer till stock (inom botanik)

Hur används ordet stock

 • "let's stock coffee as long as prices are low"
 • "stock the larder with meat"

Ordet stock har 6 betydelser

 • Inom handel
 • Inom vardagligt
 • Inom generell
 • Inom kontor
 • Inom historia
 • Inom jordbruk
handel
vardagligt
generell
kontor
historia
jordbruk

Ordet stock inom handel

Översättningar (inom handel)

Synonymer till stock (inom handel)

Möjliga synonymer till stock (inom handel)

Ordet stock inom vardagligt

have on hand

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till stock (inom vardagligt)

Ordet stock inom generell

stock up on to keep for future use or sale

Översättningar (inom generell)

Synonymer till stock (inom generell)

Ordet stock inom kontor

provide or furnish with a stock of something

Översättningar (inom kontor)

Möjliga synonymer till stock (inom kontor)

Ordet stock inom historia

punishment, put in a penalty device (made of a log)

Översättningar (inom historia)

Ordet stock inom jordbruk

buy cattle

Översättningar (inom jordbruk)

Diskussion om ordet stock