växtlighet

växtligheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till växtlighet

Hur används ordet växtlighet

 • "Enligt joggaren ska det då ha brunnit med stora lågor i en stubbe som mannen lagt på grillen, och omgivningen ska ha varit torr och full av växtlighet."
 • "Bland annat handlar det om att röja upp växtlighet och ordna nya funktioner som fler småbåtsplatser och grillplatser."
 • "Därför pågår just nu en utredning hos länsstyrelsen för att kolla på om växtlighet och djurliv kan stoppa eventuella byggplaner."
 • "I hela Sydsverige tar nu länsstyrelserna krafttag mot den invasiva arten skunkkalla, som sprider sig fort och slår ut annan växtlighet."
 • "Utredningen kollar på både växtlighet och djurliv i området."
 • "Asfalt känns så maskulint och det är bra att vi ersätter den med växtlighet och möjlighet till aktiviteter, säger kommunalrådet Heléne Björklund ( S )."
 • "De olagliga ryssjorna är omärkta och döljs ofta på djupare vatten eller vid växtlighet."
 • "– Det är alltid svåra omständigheter med varierande underlag i form av olika slags växtlighet och klippor."
 • "Parkslideväxtens rötter kan överleva länge, och växten tränger bort och tar död på all annan växtlighet i närheten."
 • "TBT har tidigare använts i båtbottenfärg för att hindra smuts och växtlighet från att fastna på skrovet."

Vad betyder växtlighet inom botanik ?

/alla/ växter /som leva|lever på en viss plats/

Möjliga synonymer till växtlighet

Relaterat till växtlighet

växtriket

växt

Diskussion om ordet växtlighet

 • Nancy - 2008-09-29

  växtlighet är också detsamma som vegetation - på svenska likaväl som på engelska.