bladnerv

bladnerven
bladnerver
bladnerverna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

bladnerv är del av

Hur böjs ordet bladnerv på svenska?

Obestämd singular: bladnerv
Bestämd singular: bladnerven
Obestämd plural: bladnerver
Bestämd plural: bladnerverna

Hur används ordet bladnerv

  • "En myra som blivit infekterad vandrar iväg från sin koloni, lite som en viljelös zombie, och klamrar sig fast vid en bladnerv på en närbelägen växt."

Vad betyder bladnerv inom botanik ?

Fotograf: Wikipedia
Bladnerv är vardagligt språk för vävnad som leder vätska i ett växtblad. Nerverna utgörs vanligen av stråk av kärlknippen som går parallellt vid sidan av varandra. Dessa knippen har med veddelen uppåt då det är en direkt fortsättning av bladets stams kärlknippe, som har veddelen inåt. https://sv.wikipedia.org/wiki/Bladnerv

Relaterat till bladnerv

växt

tråd

Diskussion om ordet bladnerv