fiber

fibern
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Vad betyder fiber inom bildligt ?

mycket tunn tråd

Möjliga synonymer till fiber

Relaterat till fiber

tråd

förbindelsemedel

skrovlighe

smalhet

Diskussion om ordet fiber

fiber

fibers
Substantiv

Översättningar

Ordet fiber har 3 betydelser

  • Inom botanik
  • Inom generell
  • Inom lingvistik
botanik
generell
lingvistik

Ordet fiber inom botanik

Översättningar (inom botanik)

Möjliga synonymer till fiber (inom botanik)

Ordet fiber inom generell

a slender and greatly elongated solid substance

a leatherlike material made by compressing layers of paper or cloth

Synonymer till fiber (inom generell)

Uttryck till fiber (inom generell)

Ordet fiber inom lingvistik

Synonymer till fiber (inom lingvistik)

Möjliga synonymer till fiber (inom lingvistik)

Diskussion om ordet fiber