strand

stranden
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till strand

Hur används ordet strand

 • "När vi nådde motsatta stranden höll båten snabbt på att sjunka"
 • "Den 24 juli noterades 11 grader i vattnet, berättar Johan Nyd, livräddare vid Tofta strand."
 • "Bara Hälleviks strand och badplatsen i Hörvik öster om Sölvesborg får betyget ” tillfredsställande ”."
 • "Bara Hälleviks strand och Hörviks badplats får bottenbetyget ” tillfredställande ”, men det är ändå bättre än tidigare år."
 • "Förutom den 900 kvadratmeter stora huvudbyggnaden ingick även badstuga, strand, klocktorn och betjäningsbostad på köpet."
 • "Men vet du egentligen hur rent vattnet är vid din strand?"
 • "Drygt en vecka efter försvinnandet 1999 hittades Lelle Hildebrands väska, med hans dator och 74.000 kronor, fastfrusen i isen vid sjön Immelns södra strand."
 • "Männen hade flyttat båtarna till en närbelägen strand och där kunnat utföra bortmonteringen av motorerna och tillbehören."
 • "Saltö är Sveriges näst bästa strand"
 • "Sveriges näst bästa strand finns på Saltö"
 • "Det kallas sjösprång när en tsunamiliknande våg plötsligt uppstår och sköljer in över en strand."

Vad betyder strand inom geologi ?

Fotograf: Wikipedia
Strand är gränsområdet mellan öppet vatten och fastare land. Stränder kan i vissa fall ha torvbildande vegetation. https://sv.wikipedia.org/wiki/Strand

Möjliga synonymer till strand

Diskussion om ordet strand

Strand

Namn [-]

Översättningar

Engelska

Vad betyder Strand inom geografi ?

Fotograf: Wikipedia
gata i västra centrala London, berömd för sina teatrar

Diskussion om ordet Strand

strand

strand
stranded
stranded
Verb

Ordet strand har 3 betydelser

 • Inom färg
 • Inom slang
 • Inom sjöfart
färg
slang
sjöfart

Vanligast betydelse av ordet strand inom färg

Översättningar (inom färg)

Synonymer till strand (inom färg)

Möjliga synonymer till strand (inom färg)

Mindre vanlig betydelse av ordet strand inom slang

Översättningar (inom slang)

Möjliga synonymer till strand (inom slang)

Mindre vanlig betydelse av ordet strand inom sjöfart

fästa segel vid rundhult eller stag

Översättningar (inom sjöfart)

Svenska

Möjliga synonymer till strand (inom sjöfart)

Diskussion om ordet strand

strand

strands
Substantiv

Översättningar (inom sjöfart)

Svenska

Synonymer till strand (inom sjöfart)

Hur används ordet strand

 • "a string of beads"
 • ""a strand of pearls"
 • "I could hear several melodic strands simultaneously"
 • ""a strand of hair""

Ordet strand har 4 betydelser

 • Inom musik
 • Inom musik
 • Inom hygien
 • Inom poetisk
musik
musik
hygien
poetisk

Ordet strand inom musik

Översättningar (inom musik)

Svenska

Synonymer till strand (inom musik)

Möjliga synonymer till strand (inom musik)

Ordet strand inom musik

Översättningar (inom musik)

Svenska

Ordet strand inom hygien

strands of hair, diverging from the original colour

Översättningar (inom hygien)

Svenska

Möjliga synonymer till strand (inom hygien)

Ordet strand inom poetisk

a poetic term for a shore (as the area periodically covered and uncovered by the tides)

Översättningar (inom poetisk)

Svenska

Möjliga synonymer till strand (inom poetisk)

Diskussion om ordet strand

Strand

Namn

Översättningar (inom poetisk)

Svenska

Vad betyder Strand inom geografi ?

street in west central London, famous for its theatres

Diskussion om ordet Strand