dy

[dyː]
dyn
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till dy

Hur uttalas ordet dy?

[dyː]

Hur används ordet dy

 • "– Det är mycket dy, så det är svårt att ta sig ner till själva konstruktionen, säger Lars Einarsson."
 • "Enligt boende har naturen och havsmiljön de senaste åren förändrats med död sjöbotten, illaluktande dy och ökad vasstillväxt."
 • "– Vi söker närmast strandkanten och det är mycket rötter och dy, det går inte att såga upp isen där utan vi får skrapa oss fram, säger spaningsledare Ola Pettersson."
 • "Det innebär att ön omgärdas av dy, och därför måste vi ställa pumpen ute i båten för att nå ut till vattnet."
 • "Maskinen som gick genom isen vid arbete med med en vinterväg i början av året låg på flera meters djup i tjock dy men i helgen kom den upp."
 • "Maskinen som gick genom isen vid arbete med med en vinterväg i början av året låg på flera meters djup i tjock dy men i helgen kom den upp."
 • "Men om det är botten som består av dy?"
 • "En fördel med sommarsimskolor som Jill af Edholm vill trycka på är vikten av att lära sig simma utomhus, i hav och sjöar - med grumligt vatten, dy och sjögräs."
 • "- När fartyget skulle lämna Vadstena kom det för nära land och fastnade i sand och dy, berättar Kalle Sahlén vid Sjöräddningssällskapet i Vadstena."
 • "– Hon har gått ned i ett smalt dike med dy och vatten och hon ligger väldigt illa till, berättade Dan Öberg, räddningsledare på platsen."
 • "– Det är mycket dy, så det är svårt att ta sig ner till själva konstruktionen, säger Lars Einarsson."
 • "Enligt boende har naturen och havsmiljön de senaste åren förändrats med död sjöbotten, illaluktande dy och ökad vasstillväxt."
 • "– Vi söker närmast strandkanten och det är mycket rötter och dy, det går inte att såga upp isen där utan vi får skrapa oss fram, säger spaningsledare Ola Pettersson."
 • "Det innebär att ön omgärdas av dy, och därför måste vi ställa pumpen ute i båten för att nå ut till vattnet."
 • "Maskinen som gick genom isen vid arbete med med en vinterväg i början av året låg på flera meters djup i tjock dy men i helgen kom den upp."
 • "Maskinen som gick genom isen vid arbete med med en vinterväg i början av året låg på flera meters djup i tjock dy men i helgen kom den upp."
 • "Men om det är botten som består av dy?"
 • "En fördel med sommarsimskolor som Jill af Edholm vill trycka på är vikten av att lära sig simma utomhus, i hav och sjöar - med grumligt vatten, dy och sjögräs."
 • "- När fartyget skulle lämna Vadstena kom det för nära land och fastnade i sand och dy, berättar Kalle Sahlén vid Sjöräddningssällskapet i Vadstena."
 • "– Hon har gått ned i ett smalt dike med dy och vatten och hon ligger väldigt illa till, berättade Dan Öberg, räddningsledare på platsen."

Vad betyder dy inom geologi ?

Dy eller gyttja är en jordart som bildas genom att sönderdelade växt- eller djurrester avsätts på sjö- eller havsbotten, vanligen i insjöar och skyddade havsvikar. Partiklarna bryts ner utan syretillförsel vanligen i tarmkanalen på olika vattenlevande organismer. Normalt är partiklarna så finfördelade att de inte är urskiljbara för ögat. Medelsedimentationshastigheten är vanligen låg ofta kring 0,1 mm/år. I de fall där växtpartiklarna är väl synliga, används ibland den egentliga felaktiga benämningen svämtorv. Gyttja med innehåll av grövre växtdelar kallas grovdetritusgyttja och gyttja utan synliga växtdelar kallas findetritusgyttja. Gyttja är ett lånord från svenskan i engelska språket, som används om sediment i eutrofa sjöar. Även i dystrofa sjöar kan det finns gyttja. https://sv.wikipedia.org/wiki/Gyttja

Möjliga synonymer till dy

Relaterat till dy

fukt

orenlighet

simmighet

sumpmark

Diskussion om ordet dy

dyn

dynen
dyner
dynerna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet dyn på svenska?

Obestämd singular: dyn
Bestämd singular: dynen
Obestämd plural: dyner
Bestämd plural: dynerna

Hur används ordet dyn

 • "Karlskronas första krigsskepp låg nedsjunket i dyn, mitt i Örlogshamnen."
 • "Enligt det första larmet till SOS så låg kon i dyn, så pass långt ner att bara ryggen och huvudet syntes."
 • "Galjonsfiguren har vilat i ett vattenbad i Blekinge museums magasin på Rosenholm sen det kom upp från dyn."
 • "Troligen har den här dockan borrat ner sej i dyn och är svår att hitta därför, men vi jobbar vidare."
 • "– Vi lyckades efter många om och men och med hjälp av grävskopa få upp hästen ur dyn."
 • "Sedan lägger de sig i dyn och går i dvala under vintern precis som igelkotten."
 • "– De är inte farliga där de ligger nedsjunkna i dyn, men vi kan inte utesluta risker i samband med dykning eller undervattensarbete."
 • "– Det ska bli skitspännande att få möjligheten att komma ner där, om det finns några bra indikationer, så att vi kan gräva oss ner i dyn och se om vi faktisk hittar den där, säger Jim Hansson."
 • "Det tror arkeologerna som nu söker i dyn."
 • "Men för att undersöka vad som finns även nere i dyn har museet nu även tagit hjälp av forskningsfartyget Elektra."

Ordet dyn har 2 betydelser

 • Inom geografi
 • Inom teknik, enhet
geografi
teknik, enhet

Vad betyder dyn inom geografi ?

''beteckning för kraftenheten'' #Svenska|dyn

Översättningar (inom geografi)

Möjliga synonymer till dyn (inom geografi)

Ordet dyn inom teknik, enhet

Översättningar (inom teknik, enhet)

Engelska
 • dyne  [ teknik, enhet ]

Diskussion om ordet dyn