dybotten

dybottnen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet dybotten

  • "Sedan drev hotellet bort till ett ställe utanför Lögarängspiren där det fastnade i dybotten."
  • "Sedan drev hotellet bort till ett ställe utanför Lögarängspiren där det fastnade i dybotten."

Vad betyder dybotten inom generell ?

Havsbotten som utgörs av dy Generellt: Dy eller sjödy är en organisk jordart bestående av utfällda humusämnen. Jordarten bildas framförallt i små näringsfattiga sjöar i barrskogs- eller mossområden. Dy har en lös och klibbig konsistens. Dy förekommer i naturen ofta uppblandat mer eller mindre uppblandat med gyttja, och kallas då beroende på volymförhållandet mellan dessa, gyttjig dy, eller dyig gyttja. Dyavlagringar har sällan eller aldrig några betydande mäktigheter utan begränsas vanligen till från någon centimeter upp till ett par decimeter. Bilden: Dy i ett glasrör https://sv.wikipedia.org/wiki/Gyttja

Relaterat till dybotten

simmighet

orenlighet

Diskussion om ordet dybotten