grumlighet

grumligheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet grumlighet

  • "– Vi hade innan jul tre prover i rad som var rena sett till bakterier, men vi kunde då se viss grumlighet i ett prov."
  • "– Egentligen har vi flera godkända prover i rad och omsättningen av vattnet i systemet är klar, men vi har kunnat konstatera en viss grumlighet i prov från en del ledningsavsnitt, säger Ludvika kommuns miljöchef Göran Eriksson på"
  • "Men det kan ju vara problem i och med att det är ett habitat den inte är van vid med grumlighet i vattnet och liknande."
  • "Där lagrar vi värdena, till exempel syre och grumlighet."
  • "Det rör sig om onormal grumlighet, avvikande färg och lukt, samt flouridhalt över gränsvärdet för otjänligt."
  • "Eleverna mäter djup, grumlighet och PH-värde i sjöarna."
  • "Det man tittar på är bland annat halter av näringsämnen, mängd alger, grumlighet och vattenfärg."
  • "– Det handlar om grumlighet i vattnet."
  • "Däremot finns det fortfarande en hög grumlighet och avvikande färg på vattnet på de ställen där kokrekommendation kvarstår."

Diskussion om ordet grumlighet