dunkelhet

dunkelheten
dunkelheter
dunkelheterna
Substantiv [n]

Hur böjs ordet dunkelhet på svenska?

Obestämd singular: dunkelhet
Bestämd singular: dunkelheten
Obestämd plural: dunkelheter
Bestämd plural: dunkelheterna

Vad betyder dunkelhet inom medicin ?

mörker

Möjliga synonymer till dunkelhet

Relaterat till dunkelhet

dunkel

osynlighet

vanprydnad

ovisshet

obegriplighet

ogenomskinlighet

otydlighet

Diskussion om ordet dunkelhet

dunkelhet

Substantiv

Översättningar

Vad betyder dunkelhet inom generell ?

mörker

Möjliga synonymer till dunkelhet

Diskussion om ordet dunkelhet