förkonstling

förkonstlingen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Vad betyder förkonstling inom generell ?

det att förkonstla, förställning, tillgjordhet

Möjliga synonymer till förkonstling

Relaterat till förkonstling

tillgjordhet

kräsenhet

utsmyckning

fåfänga

olikhet

smaklöshet

avvikelse

smaklöshet

blandning

vanställning

otydlighet

falskhet

Diskussion om ordet förkonstling