grovhet

grovheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Hur används ordet grovhet

  • "– Vi vet att våldet tenderar att trappas upp, både i grovhet och frekvens, säger Emma Ramstedt."
  • "– Vi vet att våldet tenderar att trappas upp, både i grovhet och frekvens, säger Ramstedt."
  • "Övergreppen har sedan successivt eskalerat i grovhet."
  • "Brottet är grovt då gärningsmannen visat stor hänsynslöshet och grovhet genom att rikta en hård spark mot bålen / huvudet på 50-åringen."
  • "Brottens grovhet gör därför att rätten väljer att döma för mord respektive försök till mord."
  • "Eftersom det inte kunde uteslutas att polisens informatör bidrog till att öka brottets grovhet och omfång valde domstolen att lägga vikt på förmildrande omständigheter i domskälen."

Vad betyder grovhet inom vardagligt ?

det att vara grov

Relaterat till grovhet

stränghet

smaklöshet

smaklöshet

ohövlighet

oförskämdhet

Diskussion om ordet grovhet