tafatthet

tafattheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Översättningar

Möjliga synonymer till tafatthet

Relaterat till tafatthet

anspråkslöshet

ohövlighet

rubbning

olämplighet

smaklöshet

smaklöshet

oduglighet

tröghet

oförstånd

olämplighet