olägenhet

Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till olägenhet

Hur används ordet olägenhet

 • "Och för dem som får sin e-post förstörd av skräppost är det en stor olägenhet även om man aldrig låter sig luras och deltar i någon undersökning."
 • "Svara mig varför somliga människors behov av öronbedövande volymer och nedskräpning inte är en sanitär olägenhet utan något vi alla ska tycka är en framgång för Göteborg."
 • "Enligt åklagaren fanns det risk för skada samt en ” beaktansvärd olägenhet för person eller egendom med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter ”."
 • "När trycket på skolorna allvarligt försvårar undervisningen, socialtjänsten sviktar och trångboddheten riskerar att bli en sanitär olägenhet är det inte orimligt att som motprestation till introduktionsersättningen kunna kräva tillfällig bosättning i en kommun med bättre förutsättningar."
 • "Svara mig varför somliga människors behov av öronbedövande volymer och nedskräpning inte är en sanitär olägenhet utan något vi alla ska tycka är en framgång för Göteborg."
 • "Enligt lagen krävs polistillstånd för fyrverkerier om de ” med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon ­beaktansvärd olägenhet för person eller egendom ”."
 • "Mellan åren 2013 och 2009 har 111 önskningar om personlig registreringsskylt fått avslag av Transportstyrelsen, eftersom teckenkombinationen kan väcka anstöt eller medföra olägenhet för någon."
 • "– Retar du dig på grannens hus är det en olägenhet, men det är ingen fara för liv och hälsa."
 • "Teckenkombinationer som väcker anstöt eller medför olägenhet för någon godkänns inte."
 • "Enligt åtalet har han i mars i år på Länsmanstorget ” olovligen brukat en moped och därigenom vållat i vart fall olägenhet för ägaren trots att han samma dag eller någon / några dagar innan på okänd plats i riket olovligen brukat bland annat cannabis och kokain, som är narkotika, så att det under mopedfärden fanns narkotika kvar i hans blod ”."
 • "Hon är tydlig med att både fukt och mögel räknas som olägenhet för människors hälsa om skadan sitter så att den påverkar inomhusluften negativt."
 • "Du får inte ställa till olägenhet för grannarna och du får inte förstöra lägenheten."
 • "Orsaken till invånarnas olägenhet var en vatten- och avloppsledning som hade borrats sönder."
 • "I Karlshamn har kaninerna blivit så många i år att det blivit en olägenhet."
 • "Samtliga sex personer åtalas för olaga intrång och brottet betraktas som grovt eftersom det var en aktion i syfte förhindra eller i vart fall försena fartygets ankomst till Alaska, vilket hade medfört stor olägenhet."
 • "Sjön har skitats ner av måsarna och stranden har blivit en sanitär olägenhet."
 • "I ansökan hänvisas till att det campande sällskapets förehavanden utgör en sanitär olägenhet."
 • "Är det en sanitär olägenhet så ska det väl finnas något tecken på det, säger han."
 • "En olägenhet som stört många i år är skränande bilhögtalare från en del bilar."
 • "I första hand bör man inrikta sig på de revir som medför mest olägenhet, för befolkningen, säger Ulf Berg."

Vad betyder olägenhet inom juridik ?

oönskad omständighet, besvär

Möjliga synonymer till olägenhet

Diskussion om ordet olägenhet

olägenhet

olägenheten
olägenheter
olägenheterna
Substantiv [n]

Hur böjs ordet olägenhet på svenska?

Obestämd singular: olägenhet
Bestämd singular: olägenheten
Obestämd plural: olägenheter
Bestämd plural: olägenheterna

Vad betyder olägenhet inom juridik ?

oönskad omständighet, besvär

Relaterat till olägenhet

olämplighet

olämplighet

lidande

nackdel

Diskussion om ordet olägenhet

olägenhet

Okänd ordklass

Hur används ordet olägenhet

 • "Hon är tydlig med att både fukt och mögel räknas som olägenhet för människors hälsa om skadan sitter så att den påverkar inomhusluften negativt."
 • "Du får inte ställa till olägenhet för grannarna och du får inte förstöra lägenheten."
 • "Orsaken till invånarnas olägenhet var en vatten- och avloppsledning som hade borrats sönder."
 • "I Karlshamn har kaninerna blivit så många i år att det blivit en olägenhet."
 • "Samtliga sex personer åtalas för olaga intrång och brottet betraktas som grovt eftersom det var en aktion i syfte förhindra eller i vart fall försena fartygets ankomst till Alaska, vilket hade medfört stor olägenhet."
 • "Sjön har skitats ner av måsarna och stranden har blivit en sanitär olägenhet."
 • "I ansökan hänvisas till att det campande sällskapets förehavanden utgör en sanitär olägenhet."
 • "Är det en sanitär olägenhet så ska det väl finnas något tecken på det, säger han."
 • "En olägenhet som stört många i år är skränande bilhögtalare från en del bilar."
 • "I första hand bör man inrikta sig på de revir som medför mest olägenhet, för befolkningen, säger Ulf Berg."

Diskussion om ordet olägenhet