svårighet

svårigheten
svårigheter
svårigheterna
Substantiv [n]

Hur böjs ordet svårighet på svenska?

Obestämd singular: svårighet
Bestämd singular: svårigheten
Obestämd plural: svårigheter
Bestämd plural: svårigheterna

Hur används ordet svårighet

  • "Händelsen med svårighet att nå den tänkta läkaren har utretts och förbättringar har vidtagits."
  • "– Det är alltid en svårighet att skiljas från fastigheter som man förvaltat under en längre tid, inte minst känslomässigt."
  • "Att det finns en allmän svårighet att acceptera att vi verkligen älskar varandra, säger han."
  • "I helgen åkte Asarum IF:s ur elitettan men det är inte klubbens enda svårighet just nu, rapporterar"
  • "Hennes svårighet att syresätta sig visar sig bero på proppar i lungorna och sjukvården misstänker också att maginnehåll kommit ner i lungorna under operationen."
  • "– En stor svårighet är att det är mycket folk på samma ställe."
  • "” Sammantaget ser jag en allt större svårighet att rekrytera sjuksköterskor till att jobba i Säter."
  • "Trots sparkrav och svårighet att rekrytera personal så ser ledningen positivt på framtiden."
  • "I dag upplever många av dess kommuner svårighet att få uppgörelser med kraftbolagen."
  • "På avstånd är det är omöjligt att se skillnad på könen, en svårighet för både jägare och forskare."

Vad betyder svårighet inom vardagligt ?

hinder, problem; besvär

Möjliga synonymer till svårighet

Relaterat till svårighet

osannolikhet

ovillighet

skicklighet

olycka

ansträngning

hinder

olämplighet

svårighet

oordning

Diskussion om ordet svårighet