obstruktion

obstruktionen
obstruktioner
obstruktionerna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till obstruktion

Hur böjs ordet obstruktion på svenska?

Obestämd singular: obstruktion
Bestämd singular: obstruktionen
Obestämd plural: obstruktioner
Bestämd plural: obstruktionerna

Hur används ordet obstruktion

 • "Norrmannen ska ha gjort sig skyldig till obstruktion, att han avsiktligt hindrat en annan åkare på upploppet."
 • "– Jag tror nästan att det rör sig om en obstruktion att de inte vill tillämpa de EU-direktiv som Försäkringskassan är skyldiga att följa, säger Johan Rosengren, ombud för 2 000 personer som fått vård i Danmark, till Ekot."
 • "Han menar att det handlar om obstruktion."
 • "Åklagaren anser att brottet är grovt då det rör sig om ” ett mycket omfattande och viktigt material ” och eftersom åtgärden inneburit ” en obstruktion mot domstolsförordnande ”."
 • "En anställd på polisen i länet vidarebefordrade ett mejl som uppmanade till obstruktion mot gällande rutiner från en annan polis i en annan myndighet."
 • "” Ren och skär obstruktion av uppdraget ”"
 • "Hon säger att hon fått beskedet om att brevet väntar på henne först idag, men säger att det inte är fråga om någon obstruktion från hennes sida."
 • "Dåliga beslutsunderlag eller ren obstruktion, åsikterna går isär idag."
 • "Någon obstruktion mot landstingsstyrelsens rekommendation kommer hälso- och sjukvårdsnämnden inte att göra, utan stoppet införs vid nästa sammanträde om en vecka, enligt Marie-Louise Forslund Mustaniemi."
 • "Axérn kallar Vellinge agerande för en ren obstruktion."

Ordet obstruktion har 2 betydelser

 • Inom politik
 • Inom generell
politik
generell

Vad betyder obstruktion inom politik ?

hindra att ett politiskt beslut fattas el verkställs

Översättningar (inom politik)

Engelska

Synonymer till obstruktion (inom politik)

Möjliga synonymer till obstruktion (inom politik)

Ordet obstruktion inom generell

efter call canny: ta det försiktigt

Översättningar (inom generell)

Diskussion om ordet obstruktion