hinder

hindret
hinder
hindren
Substantiv [t]

Översättningar

Synonymer till hinder

hinder har undergrupp

Hur böjs ordet hinder på svenska?

Obestämd singular: hinder
Bestämd singular: hindret
Obestämd plural: hinder
Bestämd plural: hindren

Hur används ordet hinder

 • "Ett annat hinder är att Malis armé saknar avancerade ämnen att spränga fynden med."
 • "Byggstaket och andra hinder gör det svårt för både kunder och leverantörer att nå butikerna."
 • "” Gasa på upp till 70 kilometer i timmen, släpp gasen och styr undan, gasa på igen till 70 och bromsa strax före nästa hinder ”, lyder instruktionen."
 • "Totalt åtta parametrar som ska mäta hinder för företagande fanns med i undersökningen."
 • "Störst hinder för svenska företag är brist på utbildad arbetskraft, som upplevs som ett hinder av 15 procent."
 • "Störst hinder för svenska företag är brist på utbildad arbetskraft, som upplevs som ett hinder av 15 procent."
 • "I Indien svarade 54 procent att det är ett hinder."
 • "De vill uppmärksamma göteborgarna på sina dagliga hinder i kollektivtrafiken."
 • "I eftermiddag avgörs huvudklassen Gina Tricot Grand Prix över hinder på 1,55."
 • "Totalt åtta parametrar som ska mäta hinder för företagande fanns med i undersökningen."
 • "– Vi möter dagligen hinder som vi alltid försöker hitta lösningar på, för enligt mig kan min son allt, fast på hans sätt och efter hans förutsättningar."
 • "Först ut är restaurangbranschen där tillväxtviljan är stor, men där lagar och myndighetsregler är ett stort hinder för företagens utveckling och tillväxt."
 • "Och Kristina Stark menar att det är just den bristande kommunikationen med fastighetsbolaget som varit ett stort hinder i den långdragna processen."
 • "Att han arbetar som advokat ser han inte som ett hinder för att vara ambassadör."
 • "Och att det därför nu inte finns några hinder att genomföra affären, säger Per-Ola Mattsson ( S )."
 • "Det är kampanjen ” En gata för alla ” som drivs av SRF, Sveriges synskadade riksförbund, som handlar om att människor med synskada har upplevt att cyklar, skyltar med mera som ett hinder i sin vardag."
 • "Sådana hinder är det, säger Simone Wensel."
 • "– Många av oss har olika former av hinder, att vi är skröpliga eller att en vill ha med sig en barnvagn ut."
 • "Säkerhetsgruppen i kommunen kommer bland annat diskutera framkomlighet för fordon på stadens gågator och om det kan bli aktuellt med fler hinder."
 • "En privatperson i Karlshamn polisanmäls efter att ha byggt en cykelbana med hinder på kommunal mark."

Ordet hinder har 4 betydelser

 • Inom bildligt
 • Inom sport
 • Inom bildligt
 • Inom trädgårdskonst
bildligt
sport
bildligt
trädgårdskonst

Vad betyder hinder inom bildligt ?

någonting som stoppar, försenar eller gör svårare

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till hinder (inom bildligt)

Möjliga synonymer till hinder (inom bildligt)

Vanlig betydelse av ordet hinder inom sport

Översättningar (inom sport)

Engelska

Synonymer till hinder (inom sport)

Ordet hinder inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till hinder (inom bildligt)

Möjliga synonymer till hinder (inom bildligt)

Ordet hinder inom trädgårdskonst

Översättningar (inom trädgårdskonst)

Synonymer till hinder (inom trädgårdskonst)

hinder har undergrupp (inom trädgårdskonst)

Möjliga synonymer till hinder (inom trädgårdskonst)

Diskussion om ordet hinder

hinder

Adjektiv

Översättningar (inom trädgårdskonst)

Synonymer till hinder (inom trädgårdskonst)

Möjliga synonymer till hinder

Diskussion om ordet hinder

hinder

hinder
hindered
hindered
Verb

Översättningar

Svenska

Ordet hinder har 3 betydelser

 • Inom tennis
 • Inom generell
 • Inom teknik
tennis
generell
teknik

Ordet hinder inom tennis

Översättningar (inom tennis)

Svenska

Synonymer till hinder (inom tennis)

 • let [ ålderdomlig ]

Ordet hinder inom generell

Synonymer till hinder (inom generell)

Uttryck till hinder (inom generell)

Ordet hinder inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Synonymer till hinder (inom teknik)

Diskussion om ordet hinder