curb

curbs
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till curb

Ordet curb har 5 betydelser

 • Inom bildligt
 • Inom amerikansk engelska
 • Inom häst
 • Inom sjöfart
 • Inom veterinärmedicin
bildligt
amerikansk engelska
häst
sjöfart
veterinärmedicin

Ordet curb inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Ordet curb inom amerikansk engelska

an edge between a sidewalk and a roadway consisting of a line of curbstones (usually forming part of a gutter)

Översättningar (inom amerikansk engelska)

Synonymer till curb (inom amerikansk engelska)

Möjliga synonymer till curb (inom amerikansk engelska)

Ordet curb inom häst

a horse's bit with an attached chain or strap to check the horse

Översättningar (inom häst)

Synonymer till curb (inom häst)

Ordet curb inom sjöfart

Översättningar (inom sjöfart)

Svenska

Möjliga synonymer till curb (inom sjöfart)

Ordet curb inom veterinärmedicin

Översättningar (inom veterinärmedicin)

Svenska
 • spatt  [ veterinärmedicin ]

Möjliga synonymer till curb (inom veterinärmedicin)

 • spavin [ veterinary science ]

Diskussion om ordet curb

curb

curb
curbed
curbed
Verb

Översättningar (inom veterinärmedicin)

Synonymer till curb (inom veterinärmedicin)

Hur används ordet curb

 • "curb your dogs"

Ordet curb har 4 betydelser

 • Inom bildligt
 • Inom radio
 • Inom generell
 • Inom däggdjur
bildligt
radio
generell
däggdjur

Ordet curb inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till curb (inom bildligt)

Ordet curb inom radio

Översättningar (inom radio)

Synonymer till curb (inom radio)

Ordet curb inom generell

keep to the curb

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till curb (inom generell)

Ordet curb inom däggdjur

Översättningar (inom däggdjur)

Synonymer till curb (inom däggdjur)

Möjliga synonymer till curb (inom däggdjur)

Diskussion om ordet curb