curb

curbs
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet curb har 5 betydelser

 • Inom bildligt
 • Inom amerikansk engelska
 • Inom häst
 • Inom sjöfart
 • Inom veterinärmedicin
bildligt
amerikansk engelska
häst
sjöfart
veterinärmedicin

Ordet curb inom bildligt

Översättningar

Möjliga synonymer till curb

Ordet curb inom amerikansk engelska

an edge between a sidewalk and a roadway consisting of a line of curbstones (usually forming part of a gutter)

Översättningar

Synonymer till curb

Möjliga synonymer till curb

Ordet curb inom häst

a horse's bit with an attached chain or strap to check the horse

Översättningar

Synonymer till curb

Ordet curb inom sjöfart

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till curb

Ordet curb inom veterinärmedicin

Översättningar

Svenska
 • spatt  [ veterinärmedicin ]

Möjliga synonymer till curb

 • spavin [ veterinary science ]

curb

curb
curbed
curbed
Verb

Översättningar

Hur används ordet curb

 • "curb your dogs"

Ordet curb har 4 betydelser

 • Inom bildligt
 • Inom radio
 • Inom generell
 • Inom däggdjur
bildligt
radio
generell
däggdjur

Ordet curb inom bildligt

Översättningar

Synonymer till curb

Möjliga synonymer till curb

Ordet curb inom generell

keep to the curb

Översättningar

Möjliga synonymer till curb

Ordet curb inom däggdjur

Översättningar

Synonymer till curb

Möjliga synonymer till curb