baulk

baulks
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet baulk har 2 betydelser

  • Inom byggnadskonst
  • Inom jordbruk
byggnadskonst
jordbruk

Ordet baulk inom byggnadskonst

Översättningar (inom byggnadskonst)

Svenska

Synonymer till baulk (inom byggnadskonst)

Möjliga synonymer till baulk (inom byggnadskonst)

Ordet baulk inom jordbruk

Översättningar (inom jordbruk)

Svenska

Möjliga synonymer till baulk (inom jordbruk)

Diskussion om ordet baulk