cramp

cramp
cramped
cramped
Verb

Översättningar

Synonymer till cramp

Ordet cramp har 3 betydelser

  • Inom ALLMÄNT
  • Inom generell
  • Inom häst
ALLMÄNT
generell
häst

Ordet cramp inom generell

secure with a cramp

Ordet cramp inom häst

Synonymer till cramp (inom häst)

Diskussion om ordet cramp

cramp

cramps
Substantiv

Översättningar (inom häst)

Svenska

Synonymer till cramp (inom häst)

Ordet cramp har 3 betydelser

  • Inom medicin
  • Inom snickeri
  • Inom byggnadskonst
medicin
snickeri
byggnadskonst

Ordet cramp inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Synonymer till cramp (inom medicin)

Möjliga synonymer till cramp (inom medicin)

Ordet cramp inom snickeri

a clamp for holding pieces of wood together while they are glued

Översättningar (inom snickeri)

Svenska

Möjliga synonymer till cramp (inom snickeri)

Ordet cramp inom byggnadskonst

a strip of metal with ends bent at right angles; used to hold masonry together

Översättningar (inom byggnadskonst)

Svenska
  • krampa  [ byggnadskonst ]

Synonymer till cramp (inom byggnadskonst)

Möjliga synonymer till cramp (inom byggnadskonst)

Diskussion om ordet cramp