cumber

cumber
cumbered
cumbered
Verb

Översättningar

Synonymer till cumber

Diskussion om ordet cumber

  • - 2009-04-27

    cumber betyder "börda eller hinder"