trammel

Substantiv

Synonymer till trammel

Diskussion om ordet trammel

trammel

trammel
trammelled
trammelled
Verb

Översättningar

Ordet trammel har 3 betydelser

  • Inom medicin
  • Inom generell
  • Inom fritid
medicin
generell
fritid

Ordet trammel inom generell

Synonymer till trammel (inom generell)

Ordet trammel inom fritid

Synonymer till trammel (inom fritid)

Möjliga synonymer till trammel (inom fritid)

Diskussion om ordet trammel