restrict

restrict
restricted
restricted
Verb

Synonymer till restrict

Hur används ordet restrict

  • "restrict the use of this parking lot"

Ordet restrict har 4 betydelser

  • Inom medicin
  • Inom bildligt
  • Inom generell
  • Inom fritid
medicin
bildligt
generell
fritid

Ordet restrict inom bildligt

place restrictions on

Synonymer till restrict (inom bildligt)

Ordet restrict inom generell

place under restrictions; limit access to

Ordet restrict inom fritid

place limits on

Synonymer till restrict (inom fritid)

Diskussion om ordet restrict