narrow

narrower
Adjektiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till narrow

Hur används ordet narrow

  • "a narrow bridge"
  • "a narrow line across the page"
  • "won by a narrow margin"

Ordet narrow har 3 betydelser

  • Inom ALLMÄNT
  • Inom matematik
  • Inom militärväsen
ALLMÄNT
matematik
militärväsen

Vad betyder narrow inom ALLMÄNT ?

not wide very limited in degree barely sufficient limited in size or scope

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Svenska

Synonymer till narrow (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till narrow (inom ALLMÄNT)

Ordet narrow inom matematik

Översättningar (inom matematik)

Svenska

Synonymer till narrow (inom matematik)

Möjliga synonymer till narrow (inom matematik)

Ordet narrow inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Synonymer till narrow (inom militärväsen)

Diskussion om ordet narrow

narrow

Substantiv

Översättningar (inom militärväsen)

Vad betyder narrow inom sjöfart ?

A narrow strait connecting two bodies of water

Möjliga synonymer till narrow

Diskussion om ordet narrow

narrow

narrow
narrowed
narrowed
Verb

Översättningar

Hur används ordet narrow

  • "I cannot narrow down the rules for this game"
  • "The selection was narrowed"
  • "The road narrowed"

Vad betyder narrow inom fritid ?

make or become more narrow or restricted

Diskussion om ordet narrow