constrain

constrain
constrained
constrained
Verb

Översättningar

Ordet constrain har 3 betydelser

  • Inom fritid
  • Inom medicin
  • Inom generell
fritid
medicin
generell

Ordet constrain inom medicin

Översättningar

Synonymer till constrain

Möjliga synonymer till constrain

Ordet constrain inom generell

Synonymer till constrain