tighten

tighten
tightened
tightened
Verb

Översättningar

Synonymer till tighten

Hur används ordet tighten

  • "Tighten the rules"
  • "Tighten the wire"
  • "The rope tightened"

Ordet tighten har 2 betydelser

  • Inom snickeri
  • Inom generell
snickeri
generell

Ordet tighten inom snickeri

Översättningar (inom snickeri)

Möjliga synonymer till tighten (inom snickeri)

Ordet tighten inom generell

make tight or tighter

become tight or tighter

Synonymer till tighten (inom generell)

Uttryck till tighten (inom generell)

Ord i uttryck för tighten (inom generell)

Diskussion om ordet tighten