fasten

fasten
fastened
fastened
Verb

Översättningar

Synonymer till fasten

Hur används ordet fasten

 • "fasten the lock onto the door"
 • "This dress fastens in the back"
 • "They fastened various nicknames to each other"

Ordet fasten har 5 betydelser

 • Inom kläder
 • Inom sjöfart
 • Inom militärväsen
 • Inom generell
 • Inom teknik
kläder
sjöfart
militärväsen
generell
teknik

Ordet fasten inom kläder

Översättningar (inom kläder)

Svenska

Synonymer till fasten (inom kläder)

Ordet fasten inom sjöfart

cause to be firmly attached

Översättningar (inom sjöfart)

Synonymer till fasten (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till fasten (inom sjöfart)

Ordet fasten inom militärväsen

become fixed or fastened

Översättningar (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till fasten (inom militärväsen)

Ordet fasten inom generell

attach to

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till fasten (inom generell)

Ordet fasten inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Synonymer till fasten (inom teknik)

Möjliga synonymer till fasten (inom teknik)

Diskussion om ordet fasten

 • caspiax61 - 2012-02-22

  fastgöra