fillet

fillets
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet fillet har 3 betydelser

  • Inom sjöfart
  • Inom mat
  • Inom generell
sjöfart
mat
generell

Ordet fillet inom sjöfart

Översättningar (inom sjöfart)

Svenska

Möjliga synonymer till fillet (inom sjöfart)

Ordet fillet inom mat

Översättningar (inom mat)

Svenska

Möjliga synonymer till fillet (inom mat)

Ordet fillet inom generell

a boneless steak cut from the tenderloin of beef

a longitudinal slice or boned side of a fish

a narrow strip of welded metal used to join steel members

Synonymer till fillet (inom generell)

Uttryck till fillet (inom generell)

Ord i uttryck för fillet (inom generell)

fillet är en/ett (inom generell)

fillet har undergrupp (inom generell)

Diskussion om ordet fillet

  • - 2010-12-13

    tillägg: arkitektur

fillet

fillet
filleted
filleted
Verb

Översättningar (inom generell)

Synonymer till fillet (inom generell)

Ordet fillet har 3 betydelser

  • Inom teknik
  • Inom mat
  • Inom generell
teknik
mat
generell

Ordet fillet inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Möjliga synonymer till fillet (inom teknik)

Ordet fillet inom mat

decorate with a filet

Synonymer till fillet (inom mat)

Möjliga synonymer till fillet (inom mat)

Ordet fillet inom generell

cut into filets, as of fish or meat

Synonymer till fillet (inom generell)

Diskussion om ordet fillet