binda

binder
Verb

Översättningar

Engelska

Synonymer till binda

Hur böjs ordet binda på svenska?

Presens: binder

Hur används ordet binda

 • "Cykelled ska binda samman södern"
 • "Det handlar om rep som använts för att binda ungdomarna, särskilda kläder som ungdomarna tvingats ha på sig, och metallklämmor som fästs på deras kroppar."
 • "Hon fick också hjälp av en förbipasserande vän som först såg till att binda hundarna en bit ifrån, för att sedan hjälpa Marguerite att peta på ormen för att hålla den kvar."
 • "Där uppstod slagsmål, men till sist kunde husägaren få ner inbrottstjuven på marken och binda honom med hjälp av en vattenslang och larma polisen."
 • "Det har handlat om eldsvådor i garage, husvagnar, soprum och bilar och polisen hade under lång tid svårt att lyckas binda en misstänkt gärningsperson till händelserna."
 • "Länsstyrelsen förelägger nu hästägaren att se till att samtliga hästar ges tillräckligt med foder och vatten samt att ägaren omedelbart slutar att binda upp sina hästar mer än endast tillfälligtvis och endast då de är under uppsikt."
 • "Det är stor skillnad mellan att binda en bukett i butik och att göra det på en tävling."
 • "Sydostlänken som kommer binda samman järnvägen längs Blekinges kust med Södra stambanan kommer ha stor betydelse för godstransporterna i regionen."
 • "Hälsostråket ska också binda ihop de olika byggnaderna och göra det lättare att hitta till olika verksamheter, det skriver BLT."
 • "Stockholms tingsrätt friade Frej Larsson då man inte ansåg att det gick binda artisten till publiceringen av inlägget eller bevisa att han menat allvar med hotet om våld i låten."
 • "Cykelled ska binda samman södern"
 • "Det handlar om rep som använts för att binda ungdomarna, särskilda kläder som ungdomarna tvingats ha på sig, och metallklämmor som fästs på deras kroppar."
 • "Hon fick också hjälp av en förbipasserande vän som först såg till att binda hundarna en bit ifrån, för att sedan hjälpa Marguerite att peta på ormen för att hålla den kvar."
 • "Där uppstod slagsmål, men till sist kunde husägaren få ner inbrottstjuven på marken och binda honom med hjälp av en vattenslang och larma polisen."
 • "Det har handlat om eldsvådor i garage, husvagnar, soprum och bilar och polisen hade under lång tid svårt att lyckas binda en misstänkt gärningsperson till händelserna."
 • "Länsstyrelsen förelägger nu hästägaren att se till att samtliga hästar ges tillräckligt med foder och vatten samt att ägaren omedelbart slutar att binda upp sina hästar mer än endast tillfälligtvis och endast då de är under uppsikt."
 • "Det är stor skillnad mellan att binda en bukett i butik och att göra det på en tävling."
 • "Sydostlänken som kommer binda samman järnvägen längs Blekinges kust med Södra stambanan kommer ha stor betydelse för godstransporterna i regionen."
 • "Hälsostråket ska också binda ihop de olika byggnaderna och göra det lättare att hitta till olika verksamheter, det skriver BLT."
 • "Stockholms tingsrätt friade Frej Larsson då man inte ansåg att det gick binda artisten till publiceringen av inlägget eller bevisa att han menat allvar med hotet om våld i låten."

Vad betyder binda inom häst ?

Fotograf: Wikipedia
knyta ihop något

Diskussion om ordet binda

bind

bind
bound
bound
Verb

Hur används ordet bind

 • "The hydrogen binds with oxygen."
 • "Will this wallpaper bind to the wall?"
 • "The Chinese would bind the feet of their women."
 • "They bound their victims to the chair."
 • "He is bound by a contract."
 • "I covered several of the more common ways to bind off."
 • "Bind the books in leather."
 • "These foods tend to bind you."

Ordet bind har 10 betydelser

 • Inom musik
 • Inom medicin
 • Inom teknik
 • Inom ekonomi
 • Inom teknik
 • Inom skor
 • Inom politik
 • Inom kläder
 • Inom luftfart
 • Inom medicin
musik
medicin
teknik
ekonomi
teknik
skor
politik
kläder
luftfart
medicin

Vad betyder bind inom musik ?

Adhere or bond physically, emotionally or socially; make fast; tie or secure, with or as if with a rope

Översättningar (inom musik)

Synonymer till bind (inom musik)

Möjliga synonymer till bind (inom musik)

Vanlig betydelse av ordet bind inom medicin

wrap around with something so as to cover or enclose

Översättningar (inom medicin)

Synonymer till bind (inom medicin)

Möjliga synonymer till bind (inom medicin)

Vanlig betydelse av ordet bind inom teknik

provide with a binding, as of books

Översättningar (inom teknik)

Möjliga synonymer till bind (inom teknik)

Mindre vanlig betydelse av ordet bind inom ekonomi

create social or emotional ties

Översättningar (inom ekonomi)

Synonymer till bind (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till bind (inom ekonomi)

Mindre vanlig betydelse av ordet bind inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Möjliga synonymer till bind (inom teknik)

Mindre vanlig betydelse av ordet bind inom skor

Översättningar (inom skor)

Synonymer till bind (inom skor)

Möjliga synonymer till bind (inom skor)

Mindre vanlig betydelse av ordet bind inom politik

complete and remove several stiches or an entire row

Översättningar (inom politik)

Synonymer till bind (inom politik)

Möjliga synonymer till bind (inom politik)

Mindre vanlig betydelse av ordet bind inom kläder

Översättningar (inom kläder)

Synonymer till bind (inom kläder)

Möjliga synonymer till bind (inom kläder)

Ovanlig betydelse av ordet bind inom luftfart

Översättningar (inom luftfart)

Synonymer till bind (inom luftfart)

Ovanlig betydelse av ordet bind inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Synonymer till bind (inom medicin)

Diskussion om ordet bind

bind

binds
Substantiv

Översättningar (inom medicin)

Svenska

Synonymer till bind (inom medicin)

Ordet bind har 5 betydelser

 • Inom fäktning
 • Inom musik
 • Inom spel, schack
 • Inom vardagligt
 • Inom botanik
fäktning
musik
spel, schack
vardagligt
botanik

Ordet bind inom fäktning

Översättningar (inom fäktning)

Svenska

Synonymer till bind (inom fäktning)

Ordet bind inom musik

Översättningar (inom musik)

Svenska

Synonymer till bind (inom musik)

Möjliga synonymer till bind (inom musik)

Ordet bind inom spel, schack

i schack

Översättningar (inom spel, schack)

Svenska

Ordet bind inom vardagligt

something that hinders as if with bonds

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Synonymer till bind (inom vardagligt)

 • bore [ vardagligt ]

Möjliga synonymer till bind (inom vardagligt)

Ordet bind inom botanik

Översättningar (inom botanik)

Synonymer till bind (inom botanik)

Möjliga synonymer till bind (inom botanik)

Diskussion om ordet bind