mingle

mingle
mingled
mingled
Verb

Översättningar

Synonymer till mingle

Hur används ordet mingle

  • "He loves to mingle with people"
  • "His sadness was mingled with happiness"
  • "He was about to mingle in an unpleasant affair"

Ordet mingle har 4 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom norgespec
  • Inom generell
  • Inom mat
vardagligt
norgespec
generell
mat

Ordet mingle inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till mingle (inom vardagligt)

Ordet mingle inom norgespec

Översättningar (inom norgespec)

Synonymer till mingle (inom norgespec)

Möjliga synonymer till mingle (inom norgespec)

Ordet mingle inom generell

get involved or mixed-up with

Ordet mingle inom mat

Synonymer till mingle (inom mat)

mingle

Substantiv

Översättningar (inom mat)

Möjliga synonymer till mingle