piece

pieces
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet piece

 • "a piece of pie"
 • "I need to rest for a piece"
 • "he needed a piece of granite"
 • "he sacrificed a piece to get a strategic advantage"
 • "a piece of the cake"
 • "she falls into pieces"
 • "it is down the road a piece"
 • "it was a nice piece of work"
 • "he designed a new piece of equipment" or "she bought a lovely piece of china"
 • "a piece of music"
 • "a piece in a major key"
 • "a piece of cake"
 • "a piece of jewellery"
 • "a piece of bad news"
 • "a piece of dough"
 • "Stycket Cut piece från 1964 är en performanceklassiker och en milstolpe inom konstfeminismen : på scen låter en passiv Yoko Ono frivilliga från publiken klippa av henne kläderna, fortsätta så länge de vill, upphöra när de vill, en ömtålig situation."
 • "En tårtbit är inte alltid a piece of cake."
 • "Signaturen, ” tag ”, är en kodifierad, noga utformad namnteckning; throw-up är ett stort namn med ytterkonturlinje; piece är en fullständig målning med ornamenterad bokstavsbild, bakgrund, figurer och signatur."
 • "Jesus piece"
 • "Men Jesus piece innehåller också en mängd ljusa stunder där Game får glänsa."
 • "Känns som en piece of cake i lågkonjunkturen."
 • "Förutom möjligen påståendet från företagets vd att lurarna är ” ett riktigt statement piece och mer ett funktionellt smycke än en teknikpryl ”."
 • "You want a piece of me"
 • "– De här möten jag marinerar mig själv i – piece of cake, säger han."
 • "it was not known who created the piece"
 • "a piece by a master"
 • "the children acted out a comic piece to amuse the guests"
 • "a piece by Shakespeare"
 • "he wrote an interesting piece on Iran"
 • "hand piece"
 • "to carry a piece"
 • "a 20 pence piece"

Ordet piece har 8 betydelser

 • Inom ALLMÄNT
 • Inom byggnadskonst
 • Inom norgespec
 • Inom vapen
 • Inom musik
 • Inom matematik
 • Inom teater
 • Inom spel
ALLMÄNT
byggnadskonst
norgespec
vapen
musik
matematik
teater
spel

Vad betyder piece inom ALLMÄNT ?

a separate part of a whole: "and important piece of the evidence" an item that is an instance of some type an instance of some kind a distance

Översättningar

Möjliga synonymer till piece

Vanlig betydelse av ordet piece inom byggnadskonst

a serving that has been cut from a larger portion

Översättningar

Svenska
 • bit  [ mat ]

Synonymer till piece

Möjliga synonymer till piece

Vanlig betydelse av ordet piece inom norgespec

Översättningar

Svenska
 • mynt  [ valuta ]

Synonymer till piece

Möjliga synonymer till piece

Mindre vanlig betydelse av ordet piece inom vapen

slang

Översättningar

Svenska

Synonymer till piece

Möjliga synonymer till piece

Mindre vanlig betydelse av ordet piece inom musik

musikaliskt verk

Översättningar

Svenska
 • verk  [ litteratur ]

Synonymer till piece

Möjliga synonymer till piece

Ordet piece inom matematik

Översättningar

Svenska

Synonymer till piece

Möjliga synonymer till piece

Ordet piece inom teater

an artistic or literary composition

Översättningar

Svenska

Synonymer till piece

Möjliga synonymer till piece

Ordet piece inom spel

tingest

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till piece

piece

piece
pieced
pieced
Verb

Översättningar

Hur används ordet piece

 • "She pieced the china cup"
 • "She pieced a quilt"

Ordet piece har 4 betydelser

 • Inom bildligt
 • Inom ekonomi
 • Inom data
 • Inom slang
bildligt
ekonomi
data
slang

Vad betyder piece inom bildligt ?

repair by adding pieces

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till piece

Ordet piece inom ekonomi

Översättningar

Möjliga synonymer till piece

Ordet piece inom data

Översättningar

Synonymer till piece

Möjliga synonymer till piece

Ordet piece inom slang

join during spinning, as of broken pieces of thread, slivers, or rovings

Översättningar

Möjliga synonymer till piece