piece

pieces
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet piece

 • "she falls into pieces"
 • "a piece of the cake"
 • "he sacrificed a piece to get a strategic advantage"
 • "he needed a piece of granite"
 • "I need to rest for a piece"
 • "a piece of pie"
 • "a piece of bad news"
 • "a piece of dough"
 • "a piece of jewellery"
 • "a piece of cake"
 • "a piece in a major key"
 • "a piece of music"
 • "he designed a new piece of equipment" or "she bought a lovely piece of china"
 • "it was a nice piece of work"
 • "it is down the road a piece"
 • "Stycket Cut piece från 1964 är en performanceklassiker och en milstolpe inom konstfeminismen : på scen låter en passiv Yoko Ono frivilliga från publiken klippa av henne kläderna, fortsätta så länge de vill, upphöra när de vill, en ömtålig situation."
 • "En tårtbit är inte alltid a piece of cake."
 • "Signaturen, ” tag ”, är en kodifierad, noga utformad namnteckning; throw-up är ett stort namn med ytterkonturlinje; piece är en fullständig målning med ornamenterad bokstavsbild, bakgrund, figurer och signatur."
 • "Jesus piece"
 • "Men Jesus piece innehåller också en mängd ljusa stunder där Game får glänsa."
 • "Känns som en piece of cake i lågkonjunkturen."
 • "Förutom möjligen påståendet från företagets vd att lurarna är ” ett riktigt statement piece och mer ett funktionellt smycke än en teknikpryl ”."
 • "You want a piece of me"
 • "– De här möten jag marinerar mig själv i – piece of cake, säger han."
 • "a piece by a master"
 • "it was not known who created the piece"
 • "he wrote an interesting piece on Iran"
 • "the children acted out a comic piece to amuse the guests"
 • "a piece by Shakespeare"
 • "to carry a piece"
 • "hand piece"
 • "a 20 pence piece"

Ordet piece har 8 betydelser

 • Inom ALLMÄNT
 • Inom byggnadskonst
 • Inom norgespec
 • Inom vapen
 • Inom musik
 • Inom matematik
 • Inom teater
 • Inom spel
ALLMÄNT
byggnadskonst
norgespec
vapen
musik
matematik
teater
spel

Vad betyder piece inom ALLMÄNT ?

a separate part of a whole: "and important piece of the evidence" an item that is an instance of some type an instance of some kind a distance

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till piece (inom ALLMÄNT)

Vanlig betydelse av ordet piece inom byggnadskonst

a serving that has been cut from a larger portion

Översättningar (inom byggnadskonst)

Svenska
 • bit  [ mat ]

Synonymer till piece (inom byggnadskonst)

Möjliga synonymer till piece (inom byggnadskonst)

Vanlig betydelse av ordet piece inom norgespec

Översättningar (inom norgespec)

Svenska
 • mynt  [ valuta ]

Synonymer till piece (inom norgespec)

Möjliga synonymer till piece (inom norgespec)

Mindre vanlig betydelse av ordet piece inom vapen

slang

Översättningar (inom vapen)

Svenska

Synonymer till piece (inom vapen)

Möjliga synonymer till piece (inom vapen)

Mindre vanlig betydelse av ordet piece inom musik

musikaliskt verk

Översättningar (inom musik)

Svenska
 • verk  [ litteratur ]

Synonymer till piece (inom musik)

Möjliga synonymer till piece (inom musik)

Ordet piece inom matematik

Översättningar (inom matematik)

Svenska

Synonymer till piece (inom matematik)

Möjliga synonymer till piece (inom matematik)

Ordet piece inom teater

an artistic or literary composition

Översättningar (inom teater)

Svenska

Synonymer till piece (inom teater)

Möjliga synonymer till piece (inom teater)

Ordet piece inom spel

tingest

Översättningar (inom spel)

Svenska

Möjliga synonymer till piece (inom spel)

Diskussion om ordet piece

 • el_bocadillo - 2009-11-13

  I receptet står det "2-3 dried black tamarind pieces". Tamarind är en växt, som på svenska heter bärnstensvippa. Men vad menas med "2-3 pieces"? Blad? Stjälkar? Något annat?

piece

piece
pieced
pieced
Verb

Översättningar (inom spel)

Synonymer till piece (inom spel)

Hur används ordet piece

 • "She pieced the china cup"
 • "She pieced a quilt"

Ordet piece har 4 betydelser

 • Inom bildligt
 • Inom ekonomi
 • Inom data
 • Inom slang
bildligt
ekonomi
data
slang

Vad betyder piece inom bildligt ?

repair by adding pieces

Översättningar (inom bildligt)

Svenska

Möjliga synonymer till piece (inom bildligt)

Ordet piece inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till piece (inom ekonomi)

Ordet piece inom data

Översättningar (inom data)

Synonymer till piece (inom data)

Ordet piece inom slang

join during spinning, as of broken pieces of thread, slivers, or rovings

Översättningar (inom slang)

Möjliga synonymer till piece (inom slang)

Diskussion om ordet piece