mend

mend
mended
mended
Verb

Översättningar

Hur används ordet mend

  • "My broken leg is mending"

Ordet mend har 3 betydelser

  • Inom ALLMÄNT
  • Inom medicin
  • Inom generell
ALLMÄNT
medicin
generell

Ordet mend inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Ordet mend inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Synonymer till mend (inom medicin)

Möjliga synonymer till mend (inom medicin)

Ordet mend inom generell

heal or recover

Synonymer till mend (inom generell)

Diskussion om ordet mend

mend

Substantiv

Översättningar (inom generell)

Synonymer till mend (inom generell)

Vad betyder mend inom data ?

sewing that repairs a worn or torn place in a garment

Diskussion om ordet mend