restore

restore
restored
restored
Verb

Hur används ordet restore

  • "restore law and order"

Ordet restore har 5 betydelser

  • Inom biologi
  • Inom medicin
  • Inom jordbruk
  • Inom generell
  • Inom mat
biologi
medicin
jordbruk
generell
mat

Vad betyder restore inom biologi ?

return to its original condition

Översättningar (inom biologi)

Synonymer till restore (inom biologi)

Möjliga synonymer till restore (inom biologi)

Vanlig betydelse av ordet restore inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Synonymer till restore (inom medicin)

Möjliga synonymer till restore (inom medicin)

Mindre vanlig betydelse av ordet restore inom jordbruk

Möjliga synonymer till restore (inom jordbruk)

Mindre vanlig betydelse av ordet restore inom generell

give, bring, or hand back

Översättningar (inom generell)

Synonymer till restore (inom generell)

Möjliga synonymer till restore (inom generell)

Ordet restore inom mat

bring back into its original existence or use

Synonymer till restore (inom mat)

Diskussion om ordet restore