preserve

preserves
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till preserve

Hur används ordet preserve

 • "medicine is no longer a male preserve"

Ordet preserve har 4 betydelser

 • Inom jakt
 • Inom skogsbruk
 • Inom luftfart
 • Inom mat
jakt
skogsbruk
luftfart
mat

Ordet preserve inom jakt

Översättningar (inom jakt)

Svenska

Synonymer till preserve (inom jakt)

Möjliga synonymer till preserve (inom jakt)

Ordet preserve inom skogsbruk

a reservation where animals are protected

Översättningar (inom skogsbruk)

Möjliga synonymer till preserve (inom skogsbruk)

Ordet preserve inom luftfart

a domain that seems to be specially reserved for someone

Översättningar (inom luftfart)

Möjliga synonymer till preserve (inom luftfart)

Ordet preserve inom mat

Översättningar (inom mat)

Svenska

Synonymer till preserve (inom mat)

Möjliga synonymer till preserve (inom mat)

Diskussion om ordet preserve

preserve

preserve
preserved
preserved
Verb

Synonymer till preserve (inom mat)

Hur används ordet preserve

 • "preserve the peace in the family"
 • "We preserve these archeological findings"
 • "preserved meats"

Ordet preserve har 3 betydelser

 • Inom ekonomi
 • Inom historia
 • Inom data
ekonomi
historia
data

Ordet preserve inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Synonymer till preserve (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till preserve (inom ekonomi)

Ordet preserve inom historia

keep in perfect or unaltered condition

Översättningar (inom historia)

Synonymer till preserve (inom historia)

Möjliga synonymer till preserve (inom historia)

Ordet preserve inom data

prevent from rotting, of foods

Översättningar (inom data)

Synonymer till preserve (inom data)

Möjliga synonymer till preserve (inom data)

Diskussion om ordet preserve