easement

easements
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet easement har 2 betydelser

  • Inom luftfart
  • Inom juridik
luftfart
juridik

Ordet easement inom luftfart

Översättningar (inom luftfart)

Svenska

Möjliga synonymer till easement (inom luftfart)

Ordet easement inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Svenska

Möjliga synonymer till easement (inom juridik)

Diskussion om ordet easement