freedom

freedoms
Substantiv

Ordet freedom har 3 betydelser

  • Inom generell
  • Inom teater
  • Inom historia
generell
teater
historia

Vad betyder freedom inom generell, generell ?

the condition of being free; the power to act or speak or think without externally imposed restraints

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till freedom (inom generell)

Ordet freedom inom teater

Översättningar (inom teater)

Ordet freedom inom historia

Översättningar (inom historia)

Möjliga synonymer till freedom (inom historia)

Diskussion om ordet freedom