hoard

hoards
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till hoard

Ordet hoard har 3 betydelser

  • Inom historia
  • Inom data
  • Inom allmänt
historia
data
allmänt

Ordet hoard inom historia

Översättningar (inom historia)

Svenska

Ordet hoard inom data

a secret store of valuables or money

Översättningar (inom data)

Synonymer till hoard (inom data)

Möjliga synonymer till hoard (inom data)

Ordet hoard inom allmänt

Översättningar (inom allmänt)

Möjliga synonymer till hoard (inom allmänt)

Diskussion om ordet hoard

hoard

hoard
hoarded
hoarded
Verb

Översättningar (inom allmänt)

Svenska

Ordet hoard har 3 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom data
  • Inom telefoni
vardagligt
data
telefoni

Ordet hoard inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Ordet hoard inom data

save up as for future use

Översättningar (inom data)

Svenska

Synonymer till hoard (inom data)

Möjliga synonymer till hoard (inom data)

Ordet hoard inom telefoni

Synonymer till hoard (inom telefoni)

Möjliga synonymer till hoard (inom telefoni)

Diskussion om ordet hoard