repository

repositories
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till repository

Hur används ordet repository

  • "Balkh is a repository of interesting, historical and valueable places and objects"

Ordet repository har 3 betydelser

  • Inom data
  • Inom generell
  • Inom bildligt
data
generell
bildligt

Ordet repository inom data

Översättningar (inom data)

Svenska

Synonymer till repository (inom data)

Möjliga synonymer till repository (inom data)

Ordet repository inom generell

a person to whom a secret is entrusted

a burial vault (usually for some famous person)

Översättningar (inom generell)

Synonymer till repository (inom generell)

Uttryck till repository (inom generell)

Möjliga synonymer till repository (inom generell)

Ordet repository inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Svenska

Möjliga synonymer till repository (inom bildligt)

Diskussion om ordet repository