monument

monumentet
monument
monumenten
Substantiv [t]

Översättningar

Synonymer till monument

monument är en/ett

Hur böjs ordet monument på svenska?

Obestämd singular: monument
Bestämd singular: monumentet
Obestämd plural: monument
Bestämd plural: monumenten

Hur används ordet monument

 • "De anser att det är positivt med ett monument över personer som verkat i karlskrona är positivt och säger något om hur vi ser på oss själva idag."
 • "Det är klart det är värdefullt med det är svenska kyrkans monument och då anser vi att skötseln ligger på dem, säger Per-Ola Mattsson ( S ) kommunalråd i Karlshamn."
 • "I sin skrivelse skriver Blekinge museum : ” Men att klistra ett nytt sådant monument ovanpå ett redan existerande känns som ett sätt att försöka polera bort Karl XI-monumentets nationalistiska bakgrund."
 • "Att sedan i detta nya monument över ” karlskroniternas ” strävanden genom tre århundraden citera Eric Dahlberg samt sätta dit ” Nescit Occasum ”, som är en devis som stormakten Sverige använde, sedermera Nordstjärneorden, känns konstruerat och märkligt. ”"
 • "Projektet sträcker sig över 90 dagar fram till början av maj och syftet är att skapa förståelse kring vad Karlskronas världsarv består av bortom byggnader och fysiska monument."
 • "Företrädare från museet säger att dom planerade förändringarna är en form av historierevisionism, och de ser hellre att det monument över kända karlskroniter som planerats vid Karl XI-statyn placeras någon annanstans i staden."
 • "– Jag gjorde det för att jag tycker att offentliga monument ska skötas om."
 • "Nu vill entusiaster i Hörvik-Krokås hembygdsförening lyfta designern som tog sitt namn efter hemorten och sätta upp ett monument i byn."
 • "Från tidigt 1990-tal stod Masten i princip orörd, som ett monument över det som en gång var."
 • "Sedan tidigt 1990-tal har Masten stått i princip orörd, som ett monument över det som en gång var."

Vad betyder monument inom byggnadskonst ?

"Fallen Astronaut" är ett minnesmärke över förolyckade rymdfarare, och det enda konstverk som finns på månen.

Möjliga synonymer till monument

Relaterat till monument

arkitektur

minnesmärke

höjning

skulptur

anseende

Diskussion om ordet monument

monument

monuments
Substantiv

Ordet monument har 2 betydelser

 • Inom generell
 • Inom bildligt
generell
bildligt

Vad betyder monument inom generell, generell ?

an important site that is marked and preserved as public property

Synonymer till monument (inom generell)

Uttryck till monument (inom generell)

Möjliga synonymer till monument (inom generell)

Möjliga synonymer till monument (inom generell)

Ordet monument inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till monument (inom bildligt)

Möjliga synonymer till monument (inom bildligt)

Diskussion om ordet monument