relief

reliefen
reliefer
relieferna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

relief har undergrupp

Hur böjs ordet relief på svenska?

Obestämd singular: relief
Bestämd singular: reliefen
Obestämd plural: reliefer
Bestämd plural: relieferna

Hur används ordet relief

 • "Perssons efterträdare Fredrik Reinfeldt, som var med vid avtäckningen, får nöja sig med en relief, medaljong eller liknande, eftersom han suttit kortare tid än så."
 • "En stor relief ( lättnad ), sade ett överlyckligt barnbarn Anna Otto till ABC."
 • "Lindroos har även formgivit den brons- relief som delas ut till vinnaren av Kasper Salin-priset."
 • "Om han inte blir omvald 2010 får han nöja sig med en relief eller en medaljong som minnesmärke."
 • "Islamic relief och studieförbundet Ibn Rushd ska också vara kopplade till rörelsen och Sveriges unga muslimer påstås vara helt styrda av brödraskapet."
 • "När Stefan Löfven talar om livschanser och möjligheter för fattig som rik att förverkliga sina drömmar gör han det med sitt eget liv och sin barndom som relief."
 • "Med regeringens alla kriser som relief och i förhållande till Alliansens beskrivning av hur usel regeringen är skulle moderatledaren Anna Kinberg Batra vara drottningen i SCB."
 • "” Jag ville som sagt ge en relief till den glada nyheten om ökningen av bergsgorillorna."
 • "Det ger en helt ny relief till klimatets historia, säger professorn i naturgeografi Leif Kullman."
 • "På räcket sitter träplattor med nummer i relief."

Vad betyder relief inom konst ?

Fotograf: Wikipedia
tredimensionell bild som framträder från på ett plant underlag.

Relaterat till relief

arkitektur

avbild

skulptur

synlighet

Diskussion om ordet relief

 • - 2009-11-05

  det uttalas reliif

relief

Verb

Hur används ordet relief

 • "Perssons efterträdare Fredrik Reinfeldt, som var med vid avtäckningen, får nöja sig med en relief, medaljong eller liknande, eftersom han suttit kortare tid än så."
 • "En stor relief ( lättnad ), sade ett överlyckligt barnbarn Anna Otto till ABC."
 • "Lindroos har även formgivit den brons- relief som delas ut till vinnaren av Kasper Salin-priset."
 • "Om han inte blir omvald 2010 får han nöja sig med en relief eller en medaljong som minnesmärke."
 • "Islamic relief och studieförbundet Ibn Rushd ska också vara kopplade till rörelsen och Sveriges unga muslimer påstås vara helt styrda av brödraskapet."
 • "När Stefan Löfven talar om livschanser och möjligheter för fattig som rik att förverkliga sina drömmar gör han det med sitt eget liv och sin barndom som relief."
 • "Med regeringens alla kriser som relief och i förhållande till Alliansens beskrivning av hur usel regeringen är skulle moderatledaren Anna Kinberg Batra vara drottningen i SCB."
 • "” Jag ville som sagt ge en relief till den glada nyheten om ökningen av bergsgorillorna."
 • "Det ger en helt ny relief till klimatets historia, säger professorn i naturgeografi Leif Kullman."
 • "På räcket sitter träplattor med nummer i relief."

Vad betyder relief inom generell ?

Fotograf: Wikipedia
tredimensionell bild som framträder från på ett plant underlag.

Diskussion om ordet relief

relief

reliefs
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet relief

 • "he asked the nurse for relief from the constant pain"
 • "as he heard the news he was suddenly flooded with relief"
 • "he enjoyed his relief from responsibility"
 • "was the relief supposed to be protection from future harm or compensation for past injury?"
 • "the contributions provided some relief for the victims"
 • "he has been on relief for many years"
 • "he asked for troops for the relief of Atlanta"

Ordet relief har 9 betydelser

 • Inom konst
 • Inom konst
 • Inom generell
 • Inom aktier
 • Inom sport
 • Inom data
 • Inom ALLMÄNT
 • Inom musik
 • Inom medicin
konst
konst
generell
aktier
sport
data
ALLMÄNT
musik
medicin

Ordet relief inom konst

Översättningar (inom konst)

Möjliga synonymer till relief (inom konst)

Ordet relief inom konst

shapes carved on a surface so as to stand out from the background

Översättningar (inom konst)

Svenska

Synonymer till relief (inom konst)

Ordet relief inom generell

the feeling that comes when something burdensome is removed or reduced

the act of freeing a city or town that has been besieged

Översättningar (inom generell)

Synonymer till relief (inom generell)

Möjliga synonymer till relief (inom generell)

Ordet relief inom aktier

the condition of being comfortable or relieved (especially after being relieved of distress)

Översättningar (inom aktier)

Synonymer till relief (inom aktier)

Möjliga synonymer till relief (inom aktier)

Ordet relief inom sport

(law) redress awarded by a court

Översättningar (inom sport)

Svenska

Synonymer till relief (inom sport)

Möjliga synonymer till relief (inom sport)

Ordet relief inom data

Översättningar (inom data)

Svenska

Synonymer till relief (inom data)

Möjliga synonymer till relief (inom data)

Ordet relief inom ALLMÄNT

assistance in time of difficulty

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Svenska

Synonymer till relief (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till relief (inom ALLMÄNT)

Ordet relief inom musik

Översättningar (inom musik)

Synonymer till relief (inom musik)

Möjliga synonymer till relief (inom musik)

Ordet relief inom medicin

aid for the aged or indigent or handicapped

Översättningar (inom medicin)

Synonymer till relief (inom medicin)

Möjliga synonymer till relief (inom medicin)

Diskussion om ordet relief

 • - 2018-03-13

  hjälpa