rotation

rotationen
rotationer
rotationerna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet rotation på svenska?

Obestämd singular: rotation
Bestämd singular: rotationen
Obestämd plural: rotationer
Bestämd plural: rotationerna

Hur används ordet rotation

 • "Hoppades på rotation"
 • "Detta genom att göra kreditköp utan att betala, innan ledamöter och delägare byts ut med stor rotation – och inte sällan till id-kapade eller rent påhittade personer – vilket försvårat för konkursförvaltare och rättssamhället att hitta de verkliga personerna bakom bolagen."
 • "Kommunen ville ha större rotation i centrum och införde förutom zonindelning med krav på parkeringskort också en rad andra förändringar."
 • "Kommunen ville ha större rotation i centrum och införde förutom zonindelning med krav på parkeringskort också en rad andra förändringar."
 • "– Även om det inte är studentlägenheter så skapar det rotation på marknaden som skapar studentlägenheter, säger Hans Juhlin, samhällsbyggnadschef."
 • "Det gör vi genom att skapa rotation på de centrala parkeringsytorna, säger han."
 • "– Jag tycker att jag har rätt bakgrund och känner att jag skulle vilja modernisera FIS, jag tror inte att en ordförande ska sitta för länge på en post, det måste vara lite rotation, säger Årjes."
 • "Mindre rotation på hemtjänstpersonal i Bollnäs"
 • "– Är det många som slutar så blir det hämmande för möjligheten till rotation inom kåren, avslutar Per Ågren."
 • "– Vi har haft stor rotation i truppen med fem nya spelare och fem som slutat, men det är klart vi vill hoppa upp några steg från förra säsongens 10:e plats, säger lagets tränare Björn Eriksson."

Ordet rotation har 3 betydelser

 • Inom teknik
 • Inom matematik
 • Inom data
teknik
matematik
data

Vad betyder rotation inom teknik ?

det att ett föremål rör sig på ett sådant sätt att varje fix punkt på föremålet följer en cirkelbana (möjligtvis en elliptisk bana) med medelpunkt på en för rörelsen gemensam fix axel eller linje (ofta genom föremålets medelpunkt eller tyngdpunkt); det att något roterar eller snurrar

Översättningar (inom teknik)

Engelska

Möjliga synonymer till rotation (inom teknik)

Ordet rotation inom matematik

Översättningar (inom matematik)

Engelska
 • curl  [ matematik ]

Ordet rotation inom data

Översättningar (inom data)

Möjliga synonymer till rotation (inom data)

Relaterat till rotation (inom data)

kretsning

Diskussion om ordet rotation

rotation

rotations
Substantiv

Översättningar (inom data)

Svenska

Synonymer till rotation (inom data)

Hur används ordet rotation

 • "the rotation of the top kept time with the music"
 • "the plane made three rotations before it crashed"

Ordet rotation har 5 betydelser

 • Inom fordon
 • Inom golf
 • Inom allmänt
 • Inom ekonomi
 • Inom jordbruk
fordon
golf
allmänt
ekonomi
jordbruk

Ordet rotation inom fordon

Översättningar (inom fordon)

Svenska

Synonymer till rotation (inom fordon)

Möjliga synonymer till rotation (inom fordon)

Ordet rotation inom golf

the act of rotating as if on an axis

Översättningar (inom golf)

Synonymer till rotation (inom golf)

Möjliga synonymer till rotation (inom golf)

Ordet rotation inom allmänt

a complete turn

Översättningar (inom allmänt)

Svenska
 • varv  [ teknik ]

Synonymer till rotation (inom allmänt)

Möjliga synonymer till rotation (inom allmänt)

Ordet rotation inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Synonymer till rotation (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till rotation (inom ekonomi)

Ordet rotation inom jordbruk

Översättningar (inom jordbruk)

Svenska

Möjliga synonymer till rotation (inom jordbruk)

Diskussion om ordet rotation