sway

sways
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till sway

Ordet sway har 3 betydelser

  • Inom musik
  • Inom generell
  • Inom sjöfart
musik
generell
sjöfart

Ordet sway inom musik

Översättningar (inom musik)

Svenska

Ordet sway inom generell

controlling influence

Ordet sway inom sjöfart

Synonymer till sway (inom sjöfart)

Diskussion om ordet sway

sway

sway
swayed
swayed
Verb

Översättningar (inom sjöfart)

Synonymer till sway (inom sjöfart)

Ordet sway har 5 betydelser

  • Inom musik
  • Inom dans
  • Inom golf
  • Inom generell
  • Inom ekonomi
musik
dans
golf
generell
ekonomi

Ordet sway inom musik

Synonymer till sway (inom musik)

Ordet sway inom dans

Synonymer till sway (inom dans)

Ordet sway inom golf

Synonymer till sway (inom golf)

Ordet sway inom generell

Synonymer till sway (inom generell)

Uttryck till sway (inom generell)

Ordet sway inom ekonomi

Synonymer till sway (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till sway (inom ekonomi)

  • list [ seafaring ]

Diskussion om ordet sway