dominate

dominate
dominated
dominated
Verb

Synonymer till dominate

Hur används ordet dominate

  • "Her husband complete dominates her"
  • "The villa dominates the town"

Ordet dominate har 4 betydelser

  • Inom militärväsen
  • Inom juridik
  • Inom generell
  • Inom ALLMÄNT
militärväsen
juridik
generell
ALLMÄNT

Vad betyder dominate inom militärväsen ?

have dominance over

Översättningar (inom militärväsen)

Synonymer till dominate (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till dominate (inom militärväsen)

Ordet dominate inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Synonymer till dominate (inom juridik)

Möjliga synonymer till dominate (inom juridik)

Ordet dominate inom generell

be in control; rule the roost

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till dominate (inom generell)

Ordet dominate inom ALLMÄNT

look down on

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till dominate (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till dominate (inom ALLMÄNT)

Diskussion om ordet dominate